Utbildningsgruppförvaltare till Södermanlandsgruppen

Om tjänsten

Om tjänsten

Södermanlandsgruppen (SLG) är en utbildningsgrupp med ansvar för att planera och genomföra utbildning och övning av en hemvärnsbataljon (27.hvbat – Södermanlands hemvärnsbataljon). Bataljonen består av en bataljonsstab, ledningspluton, två insatskompanier, ett bevakningskompani, en båtpluton och en flyggrupp.

SLG tillhör Mellersta Militärregionen och är grupperad i Strängnäs.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Stödjer chefen för Södermanlandsgruppen.
 • Ansvarar tillsammans med bataljonsförvaltaren 27. hvbat för planering, genomförande och uppföljning av instruktörs- och kompetensutvecklingen inom 27 hvbat.
 • Stödjer bataljonsförvaltaren för 27. hvbat i utbildningsfrågor och övningsplanering.
 • Stödjer C UtbS i utbildningsfrågor och övningsplanering.
 • Stödjer sektionschefer med beredning av kompetensutveckling för utbildningsofficerare och befäl.
 • Utgör utbildningsgruppens främste företrädare för specialistofficerare.

Övriga uppgifter:

 • Är övningsledare på funktions- och befattningsövningar.
 • Är kurschef vid instruktörskurser och befälsutbildningar.
 • Leder/biträder vid lokala, regionala och centrala kurser avseende hemvärn och avtalsorganisationer.
 • Leder utbildning inklusive stridsskjutning och eldexercis (grp/pluton).
 • Handleder utbildningsbefäl i samverkan med chefen för utbildningssektionen.
 • Är Södermanlandsgruppens verksamhetssäkerhetsansvarige.

Krav

 • Specialistofficer OR 8 (lägst OR 7 med prognos mot OR 8).
 • Godkänd säkerhets- och registerprövning.
 • Befäst kunskap i markstrid på plutons- kompaninivå.
 • Faktisk kompetens som skjutledare stridsskjutningar.
 • God förmåga att planera och leda övningar.
 • B-körkort (manuell).
 • Militärt förarbevis på personbil, minibuss, lätt personterrängbil.
 • God fysisk förmåga.

Meriterande kvalifikationer:

 • Erfarenhet av befattning vid förband med till exempel inriktning mot markstrids- eller spaningstjänst.
 • Erfarenhet som chef.
 • God förmåga att leda arbetsgrupper och projekt.
 • God administrativ förmåga.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
 • Färdighet i system PRIO och i OFFICE.
 • Militärt förarbevis (Tptgb, Tlb, tgb 11-40, Bv 206, motsv).
 • Erfarenhet av hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna.

Personliga egenskaper:

Du är kommunikativ och utåtriktad och har god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är ansvarsfull, noggrann och lojal, social med god samarbetsförmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Övrig information:

Anställningen är en tillsvidareanställning.

Arbetsorten är Strängnäs men tjänstgöring på andra orter förekommer.

Tjänsten innebär viss helg- och kvällstjänstgöring.

Tjänstgöringsgrad: Heltid.

Tillträde: 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: Mj Joakim Lööf, Utbildningschef. Nås via växel 0500-46 50 00.

Ansökan och urvalsprocess

Till ansökan bifogas (i PDF-format) CV med referenser och personligt brev. Urval sker löpande och vi kallar lämpliga kandidater innan ansökningstiden löpt ut.

 Facklig representanter:

Nås via växelnummer Livgardet: 08-584 540 00

Saco: Margaretha Hessling

Seko: Lise-Lotte Larsson

OFR/O: Per-Erik Pallin

OFR/S: Anders Hamrén

 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-15.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 juni 2024
 • Plats: Strängnäs, Södermanlands län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-08-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan