Kvalitetschef militär luftfart

Om tjänsten


OM BEFATTNINGEN

Som kvalitetschef för militär luftfart lyder du direkt under flygvapenchefen och ansvarar för att leda och samordna övervakningen av att gällande regler och förfaranden i det militära luftfartssystemet i Försvarsmakten följs. Rollen är kravställd i 4 kap. 7 § FFS 2019:10, och innehavare av rollen ska accepteras av Flygsäkerhetsinspektören vid Försvarsmakten, FSI.  Rollen som kvalitetschef militär luftfart motsvarar Compliance Manager inom civil luftfart.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

I rollen deltar du aktivt i flygvapnets ledningsarbete där du förväntas kunna leda projekt för att kvalitetssäkra och förbättra strukturer och metoder inom ditt kompetensområde. I uppgifterna ingår även att bevaka förändringar i aktuella regelverk och analysera dess eventuella inverkan på den militära luftfarten.

Utöver ovanstående ingår att:

 • Utarbeta och fastställa dokumenterad rutiner av uppgifter för kvalitetschef i militär luftfart, utifrån kravbilden i FFS2019:10
 • Verifiera genom revision att kraven i FFS2019:10 efterlevs av verksamheten.
 • Ansvara för att det finns en korsreferenslista mellan FFS2019:10 och R LML (Reglemente Ledning Militär Luftfart).
 • Årligen utarbeta och fastställa en revisionsplan för Militär luftfart i Försvarsmakten.
 • Samordna externa tillsyner inom militär luftfart och bevaka att dess resultat omhändertas.
 • Utveckla kvalitetsarbetet inom det militära luftfartssystemet i samverkan med flygsäkerhetschefen samt övriga kvalitetschefer och företrädare för funktionsområden inom det militära luftfartssystemet.
 • Stödja vid FM internutbildning av kvalitetsrevisorer.

KRAV
Kvalifikationer

 • Kvalitetschefsutbildning eller likvärdig utbildning.
 • Flerårig erfarenhet som revisonsledare.
 • FM revisorsutbildning eller likvärdig utbildning.
 • Flerårig erfarenhet av regelstyrd verksamhet.  
 • Erfarenhet av att leda större projekt och-/eller komplexa verksamheter.
 • B-körkort

Meriterande

 • Flerårig erfarenhet som kvalitetschef.
 • Utbildning och erfarenhet av regler för militär eller civil luftfart.
 • Fördjupningskurser inom kvalitetsområdet exempelvis Black-belt, Green-belt och Leanledarutbildning.
 • Erfarenhet av och god kunskap och förståelse för militär luftfart.
 • Erfarenhet av arbete i statlig förvaltning.
 • God kunskap om försvarsmaktens ledningssystem och ledningsprocesser.
 • Utbildning och erfarenhet av arbete med verksamhetssäkerhet exempelvis Safety Management Systems (SMS).
 • Grundläggande juridisk utbildning.
 • Goda kunskaper i MS Excel, MS Sharepoint, Minitab och förståelse för databashantering

Personliga egenskaper

För tjänsten krävs att du är en självgående och handlingskraftig person, du är väl bevandrad inom kvalitetsområdet och kan definiera vad som är viktigt för verksamheten. Du har en utvecklad analytisk förmåga, är noggrann, kommunikativ och fungerar väl i samarbetet med andra. Inom ditt område är du trygg, du leder kvalitetsarbetet och säkerställer att framdrivning och rapportering sker korrekt och i tid.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

ÖVRIGT

Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Befattning: Militär. Även ansökningar från personer utan en bakgrund som officer kommer att beaktas.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse.

Vi erbjuder dig

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:

 • Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
 • Tre timmars träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningsskor och startavgifter.
 • Flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
 • Lönetillägg vid föräldraledighet och möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.

Upplysning om tjänsterna kan lämnas av

Chef samordningsavdelningen Richard De Geer. Nås via FM växeln på telefonnummer 08-788 75 00.

Fackliga företrädare

OFR/O - Anders Wedin
OFR/S - Caroline Nilsson
SACO - Borka Medjed Hedlund
SEKO - Jan Salomonsson

Samtliga nås via FM växeln på telefonnummer 08-788 75 00.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 2024-08-02 Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 31 maj 2024
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Flygstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär/Civil
 • Sista ansökningsdag:2024-08-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan