Koordinator

Om tjänsten

 

Om enheten
Försvarsstabens övningsavdelning planerar, genomför, värderar och följer upp huvuddelen av de militärstrategiska och operativa övningar som Försvarsmakten deltar i, såväl nationellt som internationellt. Övningsavdelningens stödjer Försvarsmaktens övningschef att utarbeta centrala planer och riktlinjer för den försvarsmaktsgemensamma övningsverksamheten, samt att följa upp, värdera och stödja den övningsverksamhet som genomförs inom försvarsgrenar, stridskrafter och militärregioner samt vid garnisoner och förband.

Vi söker nu en koordinator av övningsstödet vid avdelningen. Du kommer att arbeta med utveckling av information, informationsflöden liksom övningsplanering och övningslägesbilder till stöd för Försvarsmaktens och Natos övningsverksamhet på främst militärstrategisk och operativ nivå. Du kommer att vara Försvarsmaktens ansvarig för informationshantering under planering, genomförande och uppföljning av den militärstrategiska och operativa övningsverksamheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som koordinator övningsstöd vid övningsavdelningen kommer du att:

 • samordna nyttjande och utveckling av information och informationsflöden till stöd för Försvarsmaktens och Natos övningsverksamhet på främst militärstrategisk och operativ nivå
 • vara ansvarig för övningsrelaterad information och upprättande av övningslägesbild till stöd för den militärstrategiska och operativa övningsverksamheten
 • ge råd till chefer avseende informationshantering inom Försvarsmaktens övningsverksamhet
 • utforma riktlinjer, rutiner och andra styrdokument till stöd för informationshanteringen vid övningar på militärstrategisk och operativ nivå
 • utbilda personal vid försvarsstaben och operationsledningen liksom vid försvarsgrens- och stridskraftsstaber i informationshantering
 • utveckla och följa upp avdelningens informationshantering på interna samarbetsytor, intranät och internet
 • delta i större övningar som Information Management Officer (IMO)

KRAV
Kvalifikationer

 • Utbildning och erfarenhet av informations- och lägesbildshantering
 • Erfarenhet av stabs- och planeringsarbete
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
 • Körkort för personbil

Personliga egenskaper
Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en lagspelare med god samarbetsförmåga. Du ska kunna hantera osäkerheter, förändringar och hög arbetsbelastning under perioder. Du ska ha förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter och kunna hantera såväl rutinmässigt arbete som uppkomna lägen med krav på snabba leveranser. Du är självständig, positiv och har social färdighet. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

MERITERANDE

 • Militär utbildning
 • Erfarenhet från arbete inom Informations Management och med informationshantering, -flöden och -strukturering
 • Utbildning till Information Management Officer (IMO)
 • Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens arkivsystem Vidar
 • Utbildning i och erfarenhet av Microsoft Sharepoint
 • Utbildning i och erfarenhet av arbete i SWECCIS och IS UNDSÄK
 • Erfarenhet från arbete i försvarsgrensstab, regional stab, regements-, flottilj- eller krigsförbandsstab, eller HKV
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträdesdatum: Sanarast enligt överenskommelse.
Befattningsnivå: Oberoende befattning (kan sökas av såväl militär som civil personal)

Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Ulf Hassgård på tel. 08-788 85 17 eller mobil 070-517 85 17

Fackliga företrädare
OFR/O HKV Arne Nilsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
SACO HKV Camilla Robertsson
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson

Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-08-02. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 juni 2024
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-08-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan