Flygsäkerhetsofficer FSO-M

Om tjänsten

Vi erbjuder dig tjänstgöring i vår flygbasorganisation (BAS-sektion), som är en liten organisation som ställer krav på flexibilitet och förmåga att snabbt växla tempo. BAS-sektionen utför förekommande underhåll på egna och inlånade JAS39, basmateriel och fordon samt bedriver militär flygstationstjänst på Halmstad flygplats.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som FSO-M verkar du i rollen som flygtekniker stridsflyg och innehar befattningen FSO-M. I FSO-M befattningen stödjer du C FMTS och flygunderhållschefen i flygsäkerhetsarbetet som bedrivs inom FMTS. Det innebär att du kommer att delta i och ansvara för bl.a. planering, genomförande och uppföljning av flygsäkerheten inom flygunderhålls- och flygstationsverksamheten inom skolan direkt under C FMTS och flygunderhållschefen.

Arbetet består bl.a. i att ta fram underlag för den årliga flygsäkerhetsplanen och verka för att de åtgärder som är fastställda i planen genomförs och följs upp och utvärderas. I rollen ingår det även att analysera och värdera flygsäkerheten och flygsäkerhetsarbetet genom att följa upp vidtagna åtgärder, inkomna rapporter och inrapporterade flygsäkerhetsavvikelser. Som FSO-M förväntas du även att delta i verksamheten för att kunna känna av attityder och trender för att aktivt kunna påverka vårt flygsäkerhetsmedvetande och stärka vår goda flygsäkerhetskultur som finns hos våra tekniker och lärare.

Arbetsuppgifter

 • Leda och planera samt följa upp flygsäkerhetstjänsten inom FMTS Flygunderhålls- och flygstationsverksamhet under Lokal flygunderhållschef och Militär flygstationschef.
 • Delta i ledning och planering samt uppföljning av FMTS flygsäkerhetsplan.
 • Uppföljning och utredning av i verksamheten uppkomna flygsäkerhetsavvikelser samt följa trender och attityder för att undvika normglidning och flygsäkerhetskritiska tillstånd.
 • Genomföra planering och utbildning av verksamhetens personal inom flygsäkerhetsområdet inklusive periodisk fortbildning inom Human Factor´s (HF).
 • Monitorera verksamheten genom att aktivt delta i rollen som FSO och i rollen som tekniker ute i verksamheten.
 • Ingå i Flygstabens nätverk och arbetsgrupper för Flygsäkerhetsofficerare.
 • Delta i avdelningens flyunderhålls- och flygstationsverksamhet.

KRAV

Kvalifikationer

 • Specialistofficersexamen/ officersexamen (SO6)
 • Militärt Flygteknikercertifikat Kat B1 och/eller B2, JAS 39
 • Körkort lägst klass B manuell
 • Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande kvalifikationer

 • Specialistofficersexamen/ officersexamen (SO7)
 • Giltig intygsbehörighet för Kat B1 och/eller B2 på JAS 39
 • Erfarenhet inom flygunderhållsverksamhet och flygsäkerhetsarbete på förbandsnivå
 • Erfarenhet som Flygsäkerhetsofficer Mark, FSO-M
 • Erfarenhet och kunskap om FM avvikelsesystem i system PRIO
 • Erfarenhet från flygsäkerhetsutredningsverksamhet eller annan motsvarande erfarenhet
 • Militärt förarbevis och tyngre körkortsbehörighet C/ CE

Personliga egenskaper
Du är noggrann, driven och engagerad samt har ett högt säkerhetsmedvetande. Du tycker om att coacha och inspirera och motivera medarbetare. Du gillar att utveckla och förbättra verksamhet. Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är flexibel och öppen för arbetsuppgifter även utanför ditt ordinarie arbetsområde. Du har god fysisk förmåga, detta då tjänsten innebär krigsplacering.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Tjänsten är en militär befattning och är tillsvidareanställning på heltid, sex månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd i Försvarsmakten.
Tjänstgöring och beredskap på kvällar och helger kan förekomma. Befattningen är placerad på FMTS i Halmstad.
Tjänstenivån är SO7 (Fanjunkare)
Tillträde efter överenskommelse, dock senast 241101.
Förfrågningar om befattningen kan göras till Chefen Teknikavdelningen Peter Karlsson 035-266 23 02 alternativt till C BAS-Sektion Anders Olsson 035-266 23 81.

Fackliga representanter (nås via växeln på 08-788 75 00)
HSOF: Anders Norén
OFR-S: Roland Kramer
SACO: Håkan Eliasson
SEKO:Jörgen Jansson

Välkommen med din ansökan senast 240731.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
---------------------------------
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben – utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.

FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.

Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.

FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 juni 2024
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens tekniska skola – FMTS
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-07-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan