Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Civil
  • Verksamhetsområden: Sjukvård
  • Arbetsområden: Sjukvård
  • Teman: Problemlösning, Sjukvård
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
2/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga uppgift som sjuksköterska i Försvarsmakten är att rädda liv, ofta tillsammans med en läkare men också att vara med på och hålla i övningar och utbildningar.

Olika inriktningar

Du kan arbeta som anestesisköterska eller operationssjuksköterska i ett OP-lag. Som anestesisjuksköterska kan du också ingå i en lätt traumagrupp som är en mer rörlig enhet. 

Som intensivvårdssjuksköterska tar du hand om patienter som behöver vård efter exempelvis en operation.

Ambulanssjuksköterskor jobbar i en ambulans och som distriktssköterska jobbar du tillsammans med en allmänläkare på förbandsplatsen (en vårdcentral).

Röntgensköterskor tar hand om och sköter röntgenutrustning samt jobbar med bilddiagnostik. Det finns även några få befattningar för grundutbildade sjuksköterskor.

I ditt jobb kan du komma att arbeta vid en stationär plats för daglig sjukvård (en så kallad förbandsplats), på ett fältsjukhus, eller ingå i en lätt traumagrupp eller sjukvårdsgrupp som till exempel följer med ett patrullerande kompani.

”Jag valde att bli reservofficer för att kunna vara med och påverka, och för att kombinera min civila kompetens som specialistsjuksköterska med det militära intresset.”

Michael Ihrman, reservofficer och anestesisjuksköterska. Tjänstgjort i Afghanistan och vid två insatser ombord på HMS Carlskrona

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: - mån

”Det var en fantastisk upplevelse att få göra grundläggande soldatutbildning, ett privilegium att vid min ålder få vara med om något sådant. Jobbigt, men roligt.”

Pia Brattlund, röntgensjuksköterska vid Fältsjukhuset. Tjänstgjort vid två insatser i Mali.

Om utbildningen

För att jobba som sjuksköterska i Försvarsmakten ska du vara legitimerad sjuksköterska genom en civil utbildning.

Som sjuksköterska får du en stridsutbildning för att kunna skydda och försvara den egna gruppen och dina patienter.

Inför en insats övar du ofta tillsammans med ditt kompani. Du följer med dem och tränar på att ta hand om stridsskador, stabilisera och transportera sjuka och lätt skadade till förbandsplats. Du tar hand om allvarligt skadade inne på operation eller sköter daglig sjukvård på förbandsplatsen.

Min väg till sjuksköterska

Civil utbildning

För att arbeta i denna befattning i Försvarsmakten behöver du ha genomfört en civil utbildning. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär