Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Civil
  • Orter: , , , , , , , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Sjukvård
  • Arbetsområden: Sjukvård
  • Teman: Problemlösning, Sjukvård
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
2/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga uppgift som läkare i Försvarsmakten är att rädda liv, men du deltar också i övningar och utbildningar.

Olika inriktningar

Beroende på vilken specialitet du har gör du olika saker. Som kirurg eller ortoped opererar du i ett operationslag, där även anestesiologer ingår. Anestesiologer kan också ingå i till exempel en lätt traumagrupp som är en mer rörlig enhet.

Allmänläkare eller akutläkare driver den så kallade förbandsplatsen som är en vårdcentral/miniakutmottagning. Som röntgenläkare analyserar du röntgenbilder och som psykiatriker är du tillgänglig för att ta emot individer, men hjälper också till med den dagliga sjukvården.

Din arbetsplats varierar

I ditt jobb kan du komma att arbeta vid en stationär plats för daglig sjukvård (en förbandsplats), på ett sjukhus, eller ingå i en lätt traumagrupp som till exempel kan följa med ett kompani i strid.

Du kan också arbeta som stabsläkare. Då arbetar du med planering, utveckling och utbildning.

Du kan även arbeta som företagsläkare på Försvarshälsan. Försvarshälsan bedriver hälso- och sjukvård för värnpliktiga och kadetter samt företagshälsovård för anställda i Försvarsmakten.

”Det är stimulerande att byta miljö men ändå kunna fortsätta i min yrkesroll. Försvarsmakten är en organisation där inställningen är att sporras vid utmaningar för att göra ännu bättre — det är roligt!”

Johan Forshammar, anestesi- och intensivvårdsläkare. Tidvis anställd vid Trängregemente

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: - mån

Om utbildningen

För att bli läkare i Försvarsmakten ska du vara legitimerad läkare genom en civil utbildning. Du ska även vara specialist inom kirurgi, ortopedi, anestesiologi, allmänmedicin, psykiatri, röntgen, akutsjukvård eller minst tre år in på specialistutbildning enligt någon av ovan inriktningar.

Som läkare får du stridsutbildning för att kunna skydda och försvara den egna gruppen och dina patienter.

Inför en nationell eller internationell insats övar du ofta tillsammans med ditt kompani. Du följer med dem och tränar på att ta hand om stridsskador, stabilisera och transportera sjuka och lätt skadade till förbandsplats. Du tar hand om allvarligt skadade inne på operation eller sköter daglig sjukvård på förbandsplatsen.

Min väg till läkare

Civil utbildning

För att arbeta i denna befattning i Försvarsmakten behöver du ha genomfört en civil utbildning. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär