Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Fältarbete
  • Teman: Fordon/maskiner, Maskinteknik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din huvuduppgift som brosoldat är att upprätta tillfälliga broar över vattendrag eller andra typer av avbrott och hinder. Trafiken ska kunna komma över på ett säkert sätt under dygnets alla timmar, och under alla klimat- och väderförhållanden.

Du och din grupp ingår i en bropluton, som är en del av ett maskin- och brokompani. Broplutonen kan ibland vara underställd ett ingenjörkompani, till exempel för att öppna upp en väg som resten av förbandet sedan ska följa.

Hela bataljonen samarbetar

Inför brobyggen jobbar du och din grupp tillsammans med resten av ingenjörbataljonen. Bland annat stödjer fältarbetsdykarna genom att undersöka bottnen där bron ska byggas.

Maskinplutonen bidrar i sin tur med fordon för att frakta bort hinder vid byggplatsen. Själv färdas du och din grupp i lastbilar med brosektioner.

Att bygga en tillfällig bro får ta max tre timmar. Arbetet kan därför stundtals vara tidspressat, och många andra är beroende av att ni gör ert arbete snabbt och effektivt.

Två typer av broar

Du och din grupp kan bygga två olika typer av broar: fackverksbroar och flytbroar. Fackverksbron kan byggas till en längd av 52 meter. Flytbron kan bli upp till 150 meter lång.

Omväxlande arbete

Jobbet som brosoldat är omväxlande och det finns alltid möjlighet att utvecklas inom något område. Som brosoldat är du en viktig kugge för andra förbands möjligheter att ta sig fram och kunna göra sitt jobb.

Utöver de specialuppgifter du löser som brosoldat arbetar du inom en viss inriktning. Det kan vara som exempelvis förare, båtförare eller stridsjukvårdare.

Du får hela tiden öva på dina olika uppgifter, till exempel att köra lastbil, kran eller bogserbåt.

“Jag har framför allt lärt mig hur viktigt lagarbete är. Om en sak stannar, stannar hela bygget. Så det är viktigt att alla arbetar tillsammans mot samma mål”

Robin, brosoldat

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10-15 mån
  • Utbildningsplatser: ,

“Under grundutbildningen lärde jag mig att köra tung lastbil och traktorgrävare, färdigheter som jag kan ha användning av även utanför det militära livet”

Robin, brosoldat

Om utbildningen

Under utbildningens första skede, genomför du en grundläggande soldatutbildning. Den varar i cirka 3-4 månader.

Du bekantar dig med din personliga soldatutrustning och får lära dig att skjuta med ditt vapen, ta hand om skadade, skydda dig och andra mot nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel, hantera olika typer av minor, sprängämnen och tändmedel.

Befattningsutbildning

Det andra skedet, befattningsutbildningen, pågår i 4–5 månader. Nu får du grundläggande kunskaper som behövs för din befattning som brosoldat.

Som brosoldat kan du ha olika inriktningar, exempelvis förare eller stridssjukvårdare. Dessa kunskaper får du under befattningsutbildningen.

Det tredje skedet är samträningsskedet, som pågår från det att du är utbildad inom din inriktning till dess att du avslutar din tjänstgöring. Ni tränas i att bygga och använda er bro för att möjliggöra att andra förband kan ta sig fram över större avbrott, som diken eller vattendrag.

Vanliga frågor om Brosoldat

Är grundutbildningen lika för alla befattningar?

Carl

Min väg till brosoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär