Snabbfakta om befattningen

2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Stridsledning av jaktflygplan tillhör en komplex del av modernt luftkrig där du förväntas hantera stress och kunna ta snabba beslut.

Du som blir antagen selekteras fram för att senare bli flygstridsledare efter anställning i Försvarsmakten och vidareutbilda dig till specialistofficer eller officer.

Din arbetsplats är en av de underjordiska stridsledningscentraler som leder flygvapnets stridsflyg i fred och krig.

Piloten lyssnar på sin radio efter kommandon från flygstridsledaren som dirigerar sina flygplan i luften. Flygstridsledaren ansvarar för att jaktflygplanen vet var deras mål finns och att de löser sina tilldelade uppgifter.

Dessutom ansvarar flygstridsledaren för att säkerställa att flygsäkerheten aldrig hotas genom att ta ut separation mot civila flygplan och flygplatser. Det innebär att du säkerställer att Försvarsmaktens flygplan håller rätt avstånd till civila flygplan och civilt luftrum.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli flygstridsledarsoldat krävs det godkända kompletterande tester efter mönstring för att påbörja värnplikt. Efter grundutbildningens första skede och gruppbefälsutbildningen utbildas du i simulatormiljö tillsammans med andra flygstridsledare.

Efter godkänd grundutbildning fortsätter du med den andra hälften av flygstridsledarutbildningen, men nu som anställd soldat. Du får nu stridsleda flygplan samt stötta flygstridsledare i flygvapnet.

Utbildningen kommer ha ett särskilt fokus på din förståelse för flygsäkerhet och taktisk förståelse. Som flygstridsledarbiträde kommer du att leda skarp verksamhet efter godkänd utbildning i en komplex miljö.

Efter värnplikten har du möjlighet att söka vidare till specialistofficer eller officer och bli flygstridsledare. Då fokuserar du på att utbilda dig i taktik och användning av moderna vapen i luftarenan.

Min väg till flygstridsledarsoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär