Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Luftstrid - Luft
  • Teman: Problemlösning, Säkerhet
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
1/5
Fysisk
2/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som officer inom flygstridsledning leder du piloten i ett stridsflygplan vid såväl övningar som skarpa insatser. När flygplanet har lyft är det du som är pilotens stöd på marken. Till din hjälp har du dina medarbetare i stridsledningscentralen och högteknologisk utrustning.

Stridsflygplanet du leder kan ha varierande uppdrag, allt från att spana till att bekämpa fientliga mål. Du kommunicerar med piloten via radio och dataöverföring. Piloten är beroende av dina order för att kunna utföra sina uppdrag. Yrket är inriktat mot en internationell miljö och kommunikationen sker nästan uteslutande på engelska.

I positionen som flygstridsledare har du ett stort säkerhetsansvar. Det gäller både säkerheten i luftrummet och för personalen på marken. Du ansvarar till exempel för att det inte sker några incidenter mellan militära och civila flygplan. Därför behöver du hantera mycket information samtidigt.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser: , , ,

Om utbildningen

Du kan bli flygstridsledare både som officerare och specialistofficerare. Jämfört med specialistofficerare ska du som är officer snabbt kunna gå vidare mot en högre befattning, som exempelvis plutonchef, när du har fått tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Efter några års yrkeserfarenhet kan du komma att få nya arbetsuppgifter som innebär större ansvarsområden inom både flygstridsledning och för personalen.

Min väg till flygstridsledare

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär