Snabbfakta om befattningen

3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Försörjningssoldater på jägarförband utbildas för befattningar på 32.
underrättelsebataljonen vid Livregementets husarer. Bataljonen kännetecknas av sin förmåga till informationsinhämtning med en bred palett av sensorer samt bearbetning och analys av den inhämtade informationen.

Informationen blir underrättelser som kan användas för operativa, taktiska samt stridstekniska beslut, men även i tidskritiska verksamheter såsom bekämpning av enskilda mål genom att leda in artilleri samt flygunderstöd

Befattningen försörjningssoldat på jägarförband är en bred befattning med olika inriktningar. Du kan syssla med allt från mekanik, teknik, logistik, underhåll och ledning. Försörjningssoldater finns vid bataljonens ledningspluton, underhållspluton eller vid den taktiska RPAS-plutonen (TUAV).

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Utbildningen till försörjningssoldat på jägarförband ger dig färdigheter inom mekanik, teknik, underhåll och logistik eller ledning. Under utbildningen kommer du bli specialiserad i någon av dessa befattningar:

Sambandssoldat
Ingår i en sambandsenhetsgrupp som förutom en gruppchef består av två
sambandssoldater. Gruppen förflyttar sig med lastbil eller terrängbil. Gruppens
främsta uppgift är att upprätta en sambandsenhet (radiolänk) och därefter hålla
sambandsenheten i drift över tiden.

Ledningssoldat
Ledningssoldatens huvuduppgift är att upprätta och underhålla bataljonsstabsplats och ledningsplats. Ledningssoldaten utbildas på olika sambands-, krypto- och
ledningssystem och ansvarar för att upprätthålla ett fungerande samband inom
bataljonen och upp till högre ledningsnivåer.

Informationssystemsoldat
Informationssystemsoldatens främsta
uppgift är att stödja driftledaren med driften av bataljonens ledningssystem.

Stabsbiträde
Tjänstgör i bataljonsstab eller skvadronsstab. Befattningsutbildningen omfattar
bland annat grundläggande utbildning i underrättelsetjänst och
motståndarkunskap, utbildning i stabs- och expeditionstjänst samt utbildning på
sambands-, lednings- och kryptosystem.

Underhållssoldat
Underhållssoldatens främsta uppgift är att hämta förnödenheter (ammunition, livsmedel, drivmedel och ersättningsmateriel m.m.) på en överlämningsplats och därefter försörja bataljonens via överlämningsplats eller TOLO, (tankning och
laddnings omgång, det vill säga att du tankar bataljonens fordon och fyller upp med ammunition och andra förnödenheter).

Mekaniker
Mekanikerns främsta uppgift är att genomföra avhjälpande underhåll på
bataljonens fordon, sambandssystem och el-materiel. Gruppen ska också kunna
genomföra enklare fältreperationer och genomföra skadeklassning.

Hjälpmekaniker RPAS (TUAV)
Ingår i en flygunderhållsgrupp. Hjälpmekanikern ingår i ett klargöringslag som
leds av en flygtekniker. Hjälpmekanikern ska under ledning av flygtekniker
kunna bistå vid upprättande och driftsättning av start/ landningssystem och bistå
vid arbete med planerat/avhjälpande underhåll av RPAS- systemet.
Hjälpmekanikern ska även självständigt genomföra vissa klargöringsåtgärder.

Som försörjningssoldat på jägarförband är Karlsborg din huvudsakliga utbildningsplats. Mekanikerna genomför dock en längre befattningsutbildning antingen i Halmstad eller Revingehed. Informationssystemsoldat samt sambandssoldat genomför befattningsutbildning i Skövde eller Revingehed.

Min väg till försörjningssoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär