Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén, Logistik, Marinen
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Fordon/maskiner, IT/elektronik, Maskinteknik
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
2/5
Fysisk
5/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som tekniker genomför du kontroller och underhåll på viktiga system. Du har en god teknisk förståelse och ser till att Försvarsmaktens tekniska system aldrig står still. Du kan jobba som tekniker i hela Försvarsmakten.

Som tekniker i marinen kan du ha en av flera olika inriktningar. Du kan arbeta som vapentekniker, motormekaniker eller systemtekniker. De två sistnämnda befattningarna finns även inom ubåt.

I armén kan du exempelvis jobba med fordon, samband, luftvärn eller artillerisystem.

Efter att du påbörjat din grundutbildning tilldelas du en inriktning efter förbandens behov, plats på utbildning och utifrån ditt eget intresse.

Gemenskapen ombord fartyget är en av de mest givande aspekterna av mitt arbete. Att vara ute till sjöss innebär att spendera mycket tid med kollegorna, det bygger starka vänskapsband.

Alva, motormekaniker

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10-15 mån
  • Utbildningsplatser: , , ,

Om utbildningen

Armén

Som tekniker i armén utbilas du till systemtekniker. Du kan exempelvis utbildas i Boden som tekniker för artillerisystemen eller i Halmstad som tekniker på luftvärnssystemen. Du får lära dig göra kontroller och underhåll på systemen. Upptäcks det ett fel får du felsöka och vara med och reparera felet.

Marinen

Oavsett inriktning kommer du att genomföra din utbildning vid Sjöstridsskolan i Karlskrona. 

I slutet av din värnplikt genomförs en cirka sex veckor lång förbandsutbildning där du ombord ett fartyg får en fartygspecifik befattningsutbildning.

Du utbildas även för att kunna ingå i så kallad säkerhetsbesättning.

Motormekaniker

Utbildningen blandar teori med praktik. Du kommer att utbildas i ellära, fartygsmaskineri, hjälpsystem, drift och övervakning, underhållstjänst, maskinteknik, fartygskonstruktion, teknologi samt verkstadsteknik.

Systemtekniker

Du lär dig att utföra förbyggande och avhjälpande underhåll och att hantera fartygets ledningssystem och sensorer.

Du ska dessutom efter genomförd utbildning kunna delta i stridsledningsarbetet i form av samband, målhantering och ytlägesbild.

Vapentekniker

Utbildningen lär dig dina arbetsuppgifter rörande service, underhåll och klargöring av fartygets vapensystem. Du lär dig också att hantera de handeldvapen som finns ombord.

Du lär dig dessutom att agera utkik och signalist.

Min väg till tekniker

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Om du ska bli tekniker på en ubåt behöver genomföra extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär