Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Logistik, Marinen
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik, Maskinteknik
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
5/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Marinens fartyg är i dag utrustade med moderna tekniska system inom områden som framdrivning, elektronik, ventilation, kylteknik, hydraulik och dricksvatten.

För en skeppstekniker ställs det höga krav på att arbeta med de komplexa systemen och även att handa systemen på bästa sätt. Fartyget kan ses som ett samhälle med alla funktioner som krävs för att fungera.

Kraven gör att den utbildning du genomför är anpassad för att klara av de situationer som kan uppstå ombord.

På fartyget kommer du att arbeta tillsammans med andra befäl och sjömän främst inom maskin. Du kommer genomföra övervakning, underhåll, ronder samt åtgärder för att hindra driftstörningar.

För att fartyget ska kunna verka fullt ut genomförs kontroller och service i förebyggande syfte. Detta underhåll genomförs både till kaj men främst under gång parallellt med den normala driften.

Om systemen får driftstörningar krävs det felsökning med hjälp av både dokumentation och den samlade kunskapen inom maskinbesättningen. Vid allvarligare fel kan samarbete med övriga tekniska tjänstegrenar behövas. För att förbereda maskinpersonalen på dessa driftstörningar övas besättningen regelbundet för olika situationer som kan uppstå.

Som skeppstekniker är du viktig för att fartyget ska kunna lösa sina uppgifter och att ni tillsammans bildar en stark fartygsbesättning.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Om du ska arbeta ombord på ubåt kommer du först att genomföra extra tester, för att se att du är lämpad för den arbetsmiljön.

Utbildningen är uppdelad i olika delar där du först genomför ett gemensamt skede för specialistofficersutbildningen. Därefter påbörjas en yrkesinriktad utbildning.

Som skeppstekniker genomför du studier vid SSS i Karlskrona men även kurser på civil högskola tillsammans med Sjöingenjörer. Kurserna är anpassade för marinens behov/krav och det ger dig en bra grund att vidareutvecklas från.

Efter du är klar med studierna fortsätter du ombord med en fartygsförlagd utbildning för att lära dig de specifika system du kommer att arbeta med. Efter utbildning och praktik ansöker du om en Maskinbehörighet M5 vilket medger en arbetsledande roll inom maskinbesättningen som tex. vakthavande maskinist till sjöss.

Min väg till skeppstekniker

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär