Du och din grupp lämnar ökenhettan utomhus och kliver in i en enkel fängelsebyggnad. Ni befinner er på internationell insats i ett bergigt och krigshärjat land i Centralasien. Ert uppdrag för dagen är att besöka ett av regionens fängelser för att kontrollera att det uppfyller de krav som ställs av FN.

Du är väl medveten om att tortyr och andra övergrepp hör till vardagen i den sparsamt inredda och slitna byggnad ni leds igenom av fängelsechefen. Genom en tolk ställer ni frågor till fängelsechefen, vakter och fångar och du lyssnar uppmärksamt samtidigt som du håller ögonen öppna efter annan fakta som du kan använda i din bedömning.

Som militärpolis tjänstgör du som polis inom Försvarsmakten. Du arbetar delvis med samma uppgifter som en civil polis, att upprätthålla ordning och säkerhet och att avslöja och förebygga brott. Den största skillnaden är att du bara arbetar med ärenden som rör Försvarsmakten.

Militärpolis är en bred befattning där du kan ha många olika typer av uppdrag. Du upprätthåller ordning genom att kontrollera att olika bestämmelser följs, till exempel att vapen och ammunition förvaras på rätt sätt. Visar det sig att du måste ingripa eller rapportera vid ett regelbrott gäller det att vara bra på att möta människor och att hantera konflikter. Det kräver personlig mognad och att du är lugn och stabil som person.

Du har även i uppgift att skydda ditt förband från säkerhetshot utifrån, som sabotage, annan kriminalitet eller underrättelseinhämtning från främmande makt. Att skydda dina kollegor från säkerhetsrisker är en viktig men svår arbetsuppgift och den sköts bäst av dig som är lyhörd och uppmärksam.

Ett av dina ansvarsområden är också att utreda händelser som kan vara brott. Visar det sig att ett brott har begåtts blir din uppgift som militärpolis att under ledning av åklagare utreda vem som kan ha begått brottet och om tillräckliga bevis finns för åtal. Utredningstjänst kräver mycket av dig - att du är noggrann, analyserande och kunnig inom det du gör.

Andra arbetsuppgifter som militärpolis är:

  • Personskydd.
  • Eskort av personal och/eller materiel.
  • Omhändertagande av frihetsberövade personer.
  • Trafiktjänst, att dirigera och kontrollera trafik.

Befattningen ställer krav på ett stort mått av ansvar. Därför är det viktigt att du som tjänstgör som militärpolis är ansvarsfull och ordningsam. Du bör också vara skicklig på att hantera och överblicka stora mängder information och kunna hantera flera olika parallella ärenden.

Även om tjänsten till stor del är praktisk krävs mycket teoretisk utbildning för att du ska bli en bra militärpolis. Förutom kunskap som alla soldater måste ha, som vapen- samband- och sjukvårdstjänst, utbildas du även i polisarbete och juridik. Militärpoliser får sin utbildning på Livgardet i Kungsängen och en del av undervisningen sker i samarbete med Polishögskolan.

Till största delen kommer din tjänstgöring att vara förlagd vid det förband du tillhör, men medverkan i internationella insatser kommer också att vara en del i din tjänst. Då är du militärpolis under internationell insats, vilket kommer att vara en utmanande och annorlunda erfarenhet, med meritvärde både inom Försvarsmakten och i det civila.

Som militärpolis är din uppgift att förebygga och avslöja brott samt att upprätthålla ordning och säkerhet inom Försvarsmakten.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer