Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Sjöstrid, Undervattensstrid
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik, Naturvetenskap
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
3/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Du kommer att tjänstgöra inom ubåtsflottiljen eller någon av sjöstridsflottiljerna.

I din roll som chef har du personalansvar och håller i utbildning av soldater och sjömän. Du kommer även att navigera och köra båt samt sitta i stridsledningen. Samtidigt som du är en i besättningen har du som chef en viktig uppgift i att föra verksamheten framåt.

Besättningen levererar information från sina olika system som du sammanställer för att kunna fatta beslut. Det kan till exempel handla om att kontrollera ett flygplan som närmar sig. Vad har planet för avsikter? Hur ska ni agera?

Miljön ombord på fartyg och ubåtar är trång. Besättningen lever nära inpå varandra under en längre tid. Du har ingen möjlighet att lämna fartyget och får helt enkelt aldrig vara helt ifred. Samtidigt leder det nära samarbetet till en stark kamratskap.

För att kunna hantera och ansvara för den tekniskt avancerade utrustningen ombord krävs god teknisk förståelse. Efter en tid kan du avancera till vaktchef ombord och senare bli sekond och fartygschef.

Du utbildas kontinuerligt under anställningen. Du lär dig ny teknik och skaffar dig nya behörigheter.

Stödjer både EU och FN

Ditt förband stödjer EU och FN vid marina insatser. Det kan handla om övervakning vid embargooperationer, alltså handelsblockader till sjöss. Där är din uppgift att finnas i området för att övervaka rörelser, förhöra eller avvisa misstänkta.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser: ,

Om utbildningen

För att bli sjöofficer väljer du officersprogrammets sjökrigsvetenskapliga inriktning. De första tre terminerna går du på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm och läser grunderna i officersprogrammet.

Termin fyra och fem läser du på Sjöstridsskolan i Karlskrona och Sjöfartshögskolan i Kalmar. Nu får du utbildning inom din egen funktion och befattning. 

Den sjätte terminen är du tillbaka på Karlberg. Din utbildning fortsätter sedan cirka tio månader efter examen, då som anställd.

Efter din officersexamen kan du söka anställning som officer med operativ/taktisk inriktning vid något av marinens förband.

Min väg till sjöofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär