Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Sjöstrid, Undervattensstrid
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik, Naturvetenskap
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
3/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Du kommer att tjänstgöra inom ubåtsflottiljen eller någon av sjöstridsflottiljerna, och ditt förband stödjer även EU och FN vid marina insatser. Det kan då till exempel handla om övervakning vid embargooperationer, handelsblockader till sjöss, där din uppgift är att finnas i området, övervaka rörelser, förhöra eller avvisa misstänkta.

I din roll som chef ingår personalansvar, utbildning av soldater och sjömän, att navigera och köra båt samt sitta i stridsledningen. Samtidigt som du är en i besättningen har du som chef en viktig uppgift i att föra verksamheten framåt.

Du tar emot mycket information från specialisterna på vart och ett av de systemen, och du måste kunna prioritera och därefter skapa ett underlag som du kan fatta beslut utifrån. Det kan till exempel handla om att kontrollera ett flygplan som närmar sig. Vad har planet för avsikter? Hur ska ni agera?

Miljön ombord på fartyg och ubåtar är trång. Ni är flera personer som på ett begränsat utrymme lever nära inpå varandra under en längre tid. Du har ingen möjlighet att lämna fartyget och får helt enkelt aldrig vara helt ifred. Samtidigt leder det nära samarbetet till en stark kamratskap.

För att kunna hantera och ansvara för den tekniskt avancerade utrustningen ombord krävs god teknisk förståelse. Därför tar det några år för dig att avancera till vaktchef ombord, och ytterligare några år att bli sekond och fartygschef. Du utbildas kontinuerligt under anställningen, lär dig ny teknik och skaffar dig nya behörigheter.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser: ,

Om utbildningen

För att bli sjöofficer väljer du officersprogrammets nautiska profil. De första tre terminerna går du på Militärhögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet.

Under termin fyra och fem får du utbildning inom din egen funktion och befattning på Sjöstridsskolan i Karlskrona och Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Termin sex är du tillbaka på Karlberg. Din utbildning fortsätter sedan cirka tio månader efter examen, då som anställd.

Efter din officersexamen kan du söka anställning som officer med operativ/taktisk inriktning vid något av marinens förband.

Min väg till sjöofficer nautik

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär