De egna förbanden blir beskjutna. En sond har skickats iväg och minuter senare har artillerilokaliseringsradargruppen fått tillbaka data där man har lokaliserat motståndarnas haubits några kilometer bort. Informationen skickas vidare till eldledningsgruppen, där den indirekta elden inleds mot motståndarnas utskjutningsanordningar med understöd ifrån flyg. Koordinater skickas till flygplanet och granater träffar målet med högsta verkan.

Som sensorsoldat ingår du i ett förband som har till uppgift att stödja egna eller andra enheter genom att leda egen indirekt eld samt lokalisera motståndarens utskjutningsanordningar.

Hos förbandet ligger även uppgiften att kontrollera det aktuella vädret med hjälp av sonder. Enheterna på förbandet uppträder oftast enskilt och kan vara skilda från andra i flera dygn.

Olika inriktningar

Som sensorsoldat kan du göra allt från att sitta med kompanichefen och följa upp de underställda enheterna till att hjälpa till att leda in flyg eller indirekt eld mot upptäckta mål.

Sensorledningspluton

Som soldat på sensorledningspluton kan du ha inriktning mot sensorledning, underhåll, samband eller teknisk tjänst.

Sensorledning: Här stödjer du kompanichefens stab med att bland annat upprätta den plats varifrån de leder förbandet, upprätta samband samt stötta med uppföljning.

Underhåll: Som underhållssoldat ingår du i en grupp som transporterar materiel mellan grupperingsplatserna samt kör ut bland annat mat, vatten och drivmedel till övriga enheter på kompaniet.

Samband: Som soldat i sambandsgruppen jobbar du med att upprätthålla sambandet med radiolänk och radio till andra förband. Du ingår i en grupp på tre man som hjälps åt att upprätta radiolänken och de andra ingående sambandssystemen.

Teknisk tjänst: Om du ingår i driftunderstödsgruppen är du inriktad mot teknisk tjänst. Det är främst förebyggande arbete för att undvika att materielen går sönder, men det kan även vara enklare reparationer som genomförs på plats.

Vädergruppen

Som vädersoldat ingår du i en "lätt" eller "tung" vädergrupp. Den lätta gruppen har lätta fordon med släp där de transporterar vädersonderingsutrustningen, medan den tunga gruppen har en lastbil där all utrustning finns.

Sonderingen genomförs genom att en heliumfylld ballong med en sond släpps upp i luften. Sonden registrerar data och skickar sedan ner den till mottagaren och informationen kan sedan skickas vidare till de enheter som behöver den, bland annat haubits och granatkastarförband.

Eldledningsgruppen

Ingår du i en eldledningsgrupp, en så kallad e-grupp, leder du och din grupp den indirekta elden så att understödet från artilleri, granatkastare eller flyg får rätt effekt. Det vill säga granaterna landar på rätt plats, vid rätt tid och med rätt verkan.

Den lätta e-gruppen är ofta grupperad på en bergssluttning och gruppen kan vara där i flera dagar. Som soldat i en lätt e-grupp kan man även få gå eller åka skidor ganska långa sträckor samtidigt som man bär tung utrustning och packning.

Den medeltunga e-gruppen är mer rörlig och utgår i sin tjänst från sitt splitterskyddade stridsfordon som är utrustat så det kan leda eld.

Som sensorsoldat stödjer du egna eller andra enheter genom att lokalisera motståndarnas utskjutningsanordningar för indirekt eld.

Liknande befattningar

Artilleriunderrättelsesoldat

En artilleriunderrättelsesoldats huvuduppgift är att lokalisera motståndarens artilleri- och granatkastarförband.