Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Luftstrid - Luft
  • Teman: Flyg, Service
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som lastmästare löser du och besättningen, transportflyguppgifter över hela världen. Du har en viktig roll där du bidrar till säkerheten ombord genom att ansvara för lastens surrning, vikt- och tyngdpunktsberäkningar. 

Uppdragen går ibland till konfliktområden som Afghanistan, Irak eller Mali och andra gånger till Alaska, norra Grönland eller Thailand. När uppdraget är löst återvänder du till hemmabasen.

I detta yrke dyker det hela tiden upp nya utmaningar och nya destinationer, du blir aldrig fullärd som lastmästare utan utvecklar hela tiden dina kunskaper.

Under de första åren är du biträdande lastmästare och bygger upp erfarenhet med stöd av en erfaren lastmästare.

Du ingår som en del i en grupp som utgör transportflygbesättningen. Gruppens uppgifter är att transportera materiel och personal samt luftlandsättning och taktisk transport. Taktisk transport innebär bland annat ett avancerat start- och landningssätt som används för att undgå luftvärnseld.

När du inte är ute i världen på flyguppdrag arbetar du hemma med planering inför kommande flygningar. Du utbildar också andra förband i hur en last ska vara förberedd i ett transportflyg.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli lastmästare läser du en specialistofficersutbildning på 18 månader.

Som lastmästare fortsätter du att utbilda dig själv och genomför repetitionsutbildning inom allt från handeldvapen till farligt gods och besättningssamarbete.

Min väg till lastmästare

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär