Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Sjöstrid
  • Teman: Extrema utmaningar, Fartyg/hav, Maskinteknik
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
4/5
Fysisk
5/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som specialistofficer amfibie är du funktionsspecialist inom ett specifikt område. Det kan exempelvis vara ledning, logistik eller skytte. Oftast fortsätter du inom det område du arbetar i som soldat eller sjöman. Hur dina arbetsuppgifter ser ut, beror på vilket område du arbetar inom.

Rollen som specialistofficer går till stor del ut på att agera instruktör och utbilda värnpliktiga soldater.

Vanligtvis inleder du som specialistofficer din anställning vid Amfibiekårens utbildningsbataljon där du utbildar värnpliktiga.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 30 mån
  • Utbildningsplatser: ,

Om utbildningen

Din befattningsutbildning har sin tyngd i din roll som utbildare, föregångsperson och föredöme som specialistofficer. Beroende på vilken inriktning du har kommer du att läsa befattningsspecifika kurser.

Vilken inriktning du väljer är upp till dig. Många fortsätter inom det område de arbetet som soldater inom. Till exempel ledning, logistik, skytte, understöd eller kustjägare.

Du utbildas till specialistofficer i Amfibiekåren oavsett vilken bataljon eller kompani du kommer ifrån.

Karriärvägar

Utbildningen är en gemensam grund inom amfibie så du kan självklart söka en ny yrkesinriktning och vidareutbilda dig om du vill.

Min väg till specialistofficer amfibie

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär