Utökad mönstring - pilot

Här kan du följa uttagningsprocessen till strids-, transport- och helikopterpilot dag för dag. Datumen för testdagar skiljer beroende av när du ansökt.

Dag 1 

Första dagen består av tester som du genomför på en dator på Försvarsmaktens HR Centrum i Stockholm.

Exempel på förmågor som testas

 • Generell begåvning
 • Spatiala tester
 • Stresstolerans
 • Simultankapacitet
 • Koncentrationsförmåga
 • Koordinationsförmåga

Resa till och från dag 1 betalas av Försvarsmakten.

Om du blir godkänd på dag 1 kommer du att få en kallelse via mejl till testdag 2 som också genomförs på
Försvarsmaktens HR Centrum.

Datortesterna genomförs kontinuerligt.

Dag 2

Andra dagen består av intervju med en flygpsykolog och en officer som är pilot. Syftet är att bedöma din personliga lämplighet för pilotyrket. 

Resa till och från dag 2 betalas av Försvarsmakten.

Om du blir godkänd på dag 2 kommer du att få en ny kallelse via mejl till testdag 3-4 som genomförs på Försvarsmedicincentrum i Linköping.

Om du är godkänd på dag 1 så kommer en ny kallese till dag 2 via e-mejl.

Dag 3-4

Under dessa dagar kommer du att genomgå medicinska tester på Försvarsmedicincentrum i Linköping. 

Undersökningarna innefattar bland annat:
 • kropps-, delmåttsmätning
 • blodprov och urinprov
 • arbets-EKG som maximalt cykeltest
 • hjärt-lungröntgen
 • hjärtläkarbedömning av vilo-EKG, arbets-EKG och ultraljudsundersökning
 • spirometri - lungfunktionsundersökning, samt provokationstest av luftrören för att utesluta eventuell allergi/astma
 • undersökning av hjärnans elektriska aktivitet, så kallat EEG
 • muskelstyrkemätning (uthållighetstest av nack-halsstyrka)
 • ögonläkarundersökning
 • öronläkarundersökning
 • allmän flygmedicinsk läkarundersökning
 • tandläkarundersökning

Försvarsmakten står för resa till och från Försvarsmedicincentrum samt boende.

Om du är godkänd på dag 2 så kommer en ny kallese till dag 3-4 via e-mejl.

Nominering

Efter genomförda testern genomförs en nominering där vilka som får påbörja utbildningen väljs ut.
Därefter skickas antagningsbesked ut.

För dig som är antagen till stridspilot via militär grundutbildning

Du som blir antagen eller reserv till stridspilot kommer efter antagningen att åka till Försvarsmedicincentrum i Linköping igen för att testas en dynamisk flygsimulator (Dynamics Flight Simulator, DFS).

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Du kommer att ha väldigt liten möjlighet att påverka dina olika testdatum. Det är därför viktigt att du försöker hålla din almanacka så ren som möjlig under testperioden.

Förberedelser inför utökad mönstring

Testerna kommer att vara krävande och det är viktigt att du är väl förberedd. 

Läs mer om förberedelser

Ögonoperation

Försvarsmakten accepterar ej synförbättrande ögonoperationer av ögat när det gäller uttagning till vissa yrken, som till exempel pilot.