Officersprogrammet

Utbildningen på det 3-åriga Officersprogrammet leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Utbildningen genomförs av Försvarshögskolan med huvuddelen av studierna förlagda på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm.

Foto: TORBJÖRN F GUSTAFSSON
Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Foto: TORBJÖRN F GUSTAFSSON

Tre inriktningar att studera

  • Krigsvetenskaplig inriktning
  • Militärteknisk inriktning
  • Nautisk inriktning

Senast under termin tre på Officersprogrammet söker du till utbildning vid Försvarsmaktens skolor. Under den delen av din utbildning kommer du att praktisera på ett av Försvarsmaktens förband.

  • Inom krigsvetenskaplig inriktning finns normalt markstrid, fältarbeten, luftvärn, indirekt bekämpning, CBRN, amfibie, säkerhetsförband, försörjning mark/luft, ledningssystem, STRIL luftbevakning och STRIL flygstridsledning valbart. 
  • Inom militärteknisk inriktning finns normalt teknisk tjänst mark och teknisk tjänst luft valbart.
  • Inom nautisk inriktning finns normalt nautik valbart.

ANMÄLAN till officersprogrammet 

För dig som HAR genomfört eller genomför militär grundutbildning

Anmälan är öppen mellan den 1 december och 31 januari. Anmälan kräver att du har genomfört militär grundutbildning vilket innebär följande:

  • Genomfört GU (militär grundutbildning, minst nio månader från och med 2016).
  • Genomfört GMU (grundläggande militär utbildning, tre månader) med godkänt resultat samt genomfört FOK (förberedande officerskurs, tre månader) med godkänt resultat.
  • Genomfört GMU med godkänt resultat samt ha varit anställd minst nio månader inom Försvarsmaktens insatsorganisation.
  • Genomfört godkänd värnplikt fram till och med 2010.

Läs mer på Försvarshögskolans webbplats om anmälan och antagning till Officersprogrammet.

 

FÖR DIG SOM SAKNAR MILITÄR GRUNDUTBILDNING

Du börjar med att ansöka till grundutbildning för att i ett senare skede ansöka till Officersprogrammet. Du måste ha genomfört en grundutbildning som är 9 månader lång för att vara behörig att ansöka.

Läs mer om grundutbildningen 

BETYGSKRAV

Försvarshögskolans webbplats hittar du information om behörighetskraven till Officersprogrammet. 

Terminsstart

Som student vid Officersprogrammet börjar du första terminen vid Försvarshögskolan sista veckan i augusti. Du kallas till Militärhögskolan Karlberg före terminsstarten för introduktion, uthämtning av utrustning och andra förberedelser.