Villkor Officer

Här kan du läsa om anställningsvillkor som gäller för officerare och specialistofficerare.

Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Kollektivavtal

Som anställd i Försvarsmakten omfattas du av olika kollektivavtal. Merparten av dessa, både de som Arbetsgivarverket slutit med ATO (arbetstagarorganisationerna) på central nivå och de som Försvarsmakten själva har slutit med ATO på lokal nivå, hittar du i FAS (Försvarsmaktens Avtalssamling). Kollektivavtalen beskriver de anställnings- och lönevillkor som gäller för samtliga anställda. Exempel på avtal som slutits på central nivå är Villkorsavtalet och gäller för det statliga arbetsområdet i stort. Arbetstidsavtalet är istället exempel på ett lokalt avtal som är specifikt för Försvarsmakten.

Lön

Som tillsvidareanställd har du en grundlön som är individuellt satt. Den är kopplad till vad du arbetar med, utifrån befattning, dina arbetsuppgifter samt hur och var du arbetar. Du får extra ersättning vid övningar, beredskap och insats.

Semester

När du arbetar i Försvarsmakten har du fler semesterdagar än vad semesterlagen säger. Semesterns längd följer din ålder.

  • Till och med det år du fyller 29 har du 28 dagars semester.
  • Från och med det år du fyller 30 har du 31 dagar.
  • Från och med det år du fyller 40 har du 35 dagars semester.

Du har också rätt till betald ledighet vid särskilda tillfällen, som vid flytt eller om en anhörig drabbas av allvarlig sjukdom.

Träning tre timmar i veckan

Vi vill att alla våra medarbetare ska vara friska och må bra. En god fysik är ofta nödvändig för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Därför erbjuder vi dig möjligheten till att träna på arbetstid. Vi hoppas verkligen att du tar den möjligheten. Du får tre timmar i veckan.

Vid sjukdom

Om du blir sjuk får du ersättning för receptbelagda läkemedel. Du får också delvis ersättning för läkarvård och sjukgymnastik. Du kan få ersättning för viss tandvård. Om du blir långtidssjuk får du kompletterande sjuklön.

Försäkring

Alla som är aktiva i Försvarsmakten omfattas av ett försäkringsskydd. I skyddet ingår arbetsskadeförsäkring, försäkringar enligt kollektivavtal och tjänstereseförsäkring som gäller vid tjänsteresa. Du omfattas dessutom av grupplivförsäkring när du tjänstgör.