SJUKGYMNAST ELLER SKYTTESOLDAT? DU BEHÖVER INTE VÄLJA

Hos Försvarsmakten finns möjligheter, upplevelser och ett meritvärde som du inte hittar någon annanstans. Du behöver inte välja bort din civila karriär. Som tidvis tjänstgörande kan du stå med en fot i varje värld.

Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Din huvudsysselsättning finns utanför Försvarsmakten när du är tidvis tjänstgörande soldat eller sjöman, till exempel kan du ha ett civilt arbete eller studera. Samtidigt har du en befattning hos ett av våra förband där du tjänstgör i kortare perioder mellan ditt ordinarie arbete eller studier. Det gör dig till en betydelsefull del av vår organisation. 

Under tjänstgöringstiden kommer du att delta i övningar tillsammans med ditt förband. Övningarna krävs för att du ska kunna upprätthålla din militära förmåga. Förutom det kan du få i uppdrag att göra skarpa insatser med förbandet, såväl i Sverige som i utomlands.

Hur  ofta kommer du att jobba i Försvarsmakten?

Från din individuella tjänstgöringsplan får du veta i förväg var och när du kommer att vara i aktiv tjänst. Hur ofta det blir beror på Försvarsmaktens behov av dina insatser. Det kan variera, mellan ett par dagar till tre veckor per år. Internationella insatser tar omkring nio månader, varav tre av månaderna sker i Sverige. 

Deltid - GSS/T

Anställningsformen du har som tidvis tjänstgörande heter GSS/T. Med en GSS/T-tjänst är du tidsbegränsat anställd i mellan sex och åtta år och under den perioden tjänstgör du tidvis. Anställningen kan förlängas, som längst kan du tjänstgöra tidvis i sexton år. Under tjänstgöringstiden får du en grundlön med en mängd tillägg som regleras i kollektivavtal. Läs mer på sidan Villkor anställning – GSS/T.

För att kunna söka en GSS/T-tjänst krävs att du har fyllt 18 år och är svensk medborgare. Dessutom måste du ha genomfört en godkänd värnplikt eller ha genomfört grundutbildning.

Om du inte har en militär bakgrund kan du söka till en grundutbildning för att tjänstgöra på deltid.

Soldatkarriär

På webbplatsen soldatkarriär.se hittar du civila jobb och arbetsgivare som vill anställa personal med ett deltidsengagemang i Försvarsmakten.

Till soldatkarriär.se