SJUKGYMNAST ELLER SKYTTESOLDAT? DU BEHÖVER INTE VÄLJA

Hos Försvarsmakten finns möjligheter, upplevelser och ett meritvärde som du inte hittar någon annanstans. Du behöver inte välja bort din civila karriär.

/:e bataljonen övar fördröjningsstrid i Trängslet 2014 (Både Livgardet och K3 deltar).
/:e bataljonen övar fördröjningsstrid i Trängslet 2014 (Både Livgardet och K3 deltar).
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Soldat på deltid

Som tidvis tjänstgörande har du din huvudsysselsättning utanför Försvarsmakten. Du kan exempelvis ha ett arbete eller studera och samtidigt ha en befattning hos ett av våra förband där du jobbar i kortare perioder. Det gör dig till en betydelsefull del av vår organisation men även hos din ordinarie arbetsgivare.

Under tjänstgöringstiden i Försvarsmakten kommer du att delta i övningar tillsammans med ditt förband. Det krävs att du övar regelbundet för att du ska kunna upprätthålla din militära förmåga. Förutom övningarna kan du få delta i insatser, både i Sverige och utomlands.

Hur  ofta kommer du att jobba i Försvarsmakten?

I din individuella tjänstgöringsplan får du veta i förväg var och när du kommer att vara i Försvarsmakten. Hur ofta det blir beror på hur behovet ser ut. Det kan variera mellan ett par dagar till flera veckor per år.  Att vara med i en internationell insats tar vanligtvis omkring nio månader, varav tre månader är utbildning i Sverige. 

Villkor

Anställningsformen du har som tidvis tjänstgörande heter GSS/T. Du är då tidsbegränsat anställd i mellan sex till åtta år. Anställningen kan förlängas och som längst kan du vara anställd i sexton år. 

Anställningsformen är lagstadgad och öppnar för tryggare anställningsformer för dig som lockas av att ha en karriär på deltid i Försvarsmakten. Du får ledigt för att delta på övningar och insatser i Försvarsmakten. Hur mycket och ofta du ska jobba i Försvarsmakten bestäms varje år i din tjänstgöringsplan.

För att kunna söka en GSS/T-anställning krävs att du har fyllt 18 år, har svenskt medborgarskap och att du har genomfört en militär grundutbildning.

Lön

Som deltidsanställd soldat (GSS/T) har du en grundlön som är individuellt satt. Den är baseras på vad du arbetar med, utifrån befattning, dina arbetsuppgifter, ditt ansvar samt hur och var du arbetar. Du får extra ersättning vid övningar, beredskap och insats.

Semester

Dina semesterdagar grundar sig på Försvarsmaktens regler om semester. I normala fall kommer din tjänstgöringsperiod att förlängas med intjänad semester. Det finns möjlighet att föra över dagar till din civila arbetsgivare, eller tvärtom.

Semesterns längd följer din ålder.

  • Till och med det år du fyller 29 har du 28 dagar.
  • Från och med det år du fyller 30 har du 31 dagar.
  • Från och med det året du fyller 40 har du 35 dagar.

Eftersom du tjänstgör tidvis under året kommer du inte att tjäna in samtliga dagar hos Försvarsmakten.

Träning tre timmar i veckan

Vi vill att alla våra medarbetare ska vara friska och må bra. En god fysik är ofta nödvändig för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Därför erbjuder vi dig möjligheten till att träna på arbetstid. Vi hoppas verkligen att du tar den möjligheten. Du får tre timmar i veckan när du tjänstgör i din befattning.

Vid sjukdom

Om du blir sjuk får du ersättning för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Du får också delvis ersättning för läkarvård och sjukgymnastik. Du kan få ersättning för viss tandvård. Om du blir långtidssjuk får du utöver ersättningen från Försäkringskassan ett sjukpenningtillägg från Försvarsmakten.

Försäkring

Som deltidssoldat omfattas du av Försvarsmaktens försäkringsskydd under tiden du tjänstgör. I skyddet ingår arbetsskadeförsäkring, försäkringar enligt kollektivavtal och tjänstereseförsäkring som gäller vid tjänsteresa. Du omfattas dessutom av grupplivförsäkring när du tjänstgör. När du inte tjänstgör omfattas du däremot inte av någon av dessa försäkringar.

Soldatkarriär

På webbplatsen soldatkarriär.se hittar du civila jobb och arbetsgivare som vill anställa personal med ett deltidsengagemang i Försvarsmakten.

Till soldatkarriär.se