Det är viktigaste är inte att du kan springa fort eller lyfta tungt utan att du är kreativ, analytisk och har god logisk förmåga. Det är också en styrka om du är intresserad av problemlösning och vill utvecklas inom cybersäkerhetsområdet. 

Utbildningen

Kärnan i cybersoldatutbildningen är hur samhällsviktiga it-system skyddas och försvaras mot angrepp. Teori och praktik varvas och du får lära dig vanliga sårbarheter i it-system, hur de kan utnyttjas och åtgärdas. Du får givetvis de grundkunskaper inom it som är nödvändiga för att förstå cybersäkerhet. 

Efter utbildningen kommer du vara väl rustad för en anställning som antingen soldat eller civil specialist i Försvarsmakten.

Om du blir antagen till grundutbildning som cybersoldat börjar du med att göra en grundläggande militärutbildning. Det är bra att förbereda sig genom att börja träna regelbundet. Läs mer om hur du kan förbereda dig.

Att arbeta som cybersoldat

Som cybersoldat jobbar du med att identifiera cyberhot. Du rapporterar dina upptäckter till ett team som analyserar informationen och tar beslut om hur ni ska gå vidare. Du jobbar även med omvärldsbevakning och sammanställer rapporter kring händelser på internet utifrån bland annat bloggar och media. 

En viktig del av arbetet är att identifiera sårbarheter i produkter och komponenter utifrån utpekade bevakningsobjekt. Du rapporterar kontinuerligt till nästa steg i kedjan.

Cybersoldater jobbar också med att installera säkerhetsuppdateringar samt säkerhetshöjande konfigurationsförändringar i Försvarsmaktens system. Efteråt verifierar du att uppdateringarna fungerar som de ska.

Du bedriver logganalys på både drift- och säkerhetsloggar och eskalerar misstänka händelser.

Karriärvägar

Din karriär kan utvecklas åt olika håll. Det kan exempelvis vara fördjupning inom ett teknikområde, eller inom ledarskap i form av officers- eller specialistofficersprogrammet.

Du kan också vidareutbilda dig mot jobb som specialist inom olika kvalificerande yrken. Det kan exempelvis vara som IT-forensiker, incidenthanterare IT-säkerhet, penetrationstestare, cyberförsvarsanalytiker eller operatör inom dator- och nätverksoperationer.

Som cybersoldat är du utbildad för att upptäcka och hantera it-säkerhetsrelaterade incidenter i Försvarsmaktens informationssystem.

Särskilda krav

Cybersoldater har särskilda antagningskrav. Här kan du läsa mer om vilka tester du måste göra för att bli antagen.

Läs mer