Under de senaste timmarna har du sett flera händelser i övervakningssystemet som gör att du vet att något eller någon försöker ta sig in i ett kritiskt it-system. Nu gäller det att snabbt rapportera incidenten och tillsammans med dina kollegor avbryta den fientliga aktiviteten, begränsa skadan och föreslå åtgärder för att hindra att det händer igen.

Som cybersoldat är du utbildad för att upptäcka och hantera it-säkerhetsrelaterade incidenter i Försvarsmaktens informationssystem

Fördjupning till utbildningen

Kärnan i utbildningen är kunskap och praktisk färdighet i hur samhällsviktiga it-system skyddas och försvaras mot angrepp. Du kommer få lära dig vanliga sårbarheter i it-systemet, hur de kan utnyttjas av en angripare och hur de åtgärdas. Du kommer givetvis också få de grundkunskaper inom it som är nödvändiga för att förstå cybersäkerhet. 

Det är viktigt att du är kreativ och analytiskt lagd och har god logiskt förmåga. Det är också en styrka om du är intresserad av problemlösning och är motiverad att utvecklas inom cybersäkerhetsområdet

Efter utbildningen kommer du vara väl rustad för en anställning som antingen soldat eller civil specialist inom Försvarsmakten. Utifrån förmåga och intresse kan karriären sedan utvecklas åt olika håll. Till exempel fördjupning inom ett teknikområde, eller ledarskap i form av officersprogram eller specialistofficersprogrammet. Efter ytterligare omfattande utbildning och träning kan du tänkas jobba som specialist inom olika kvalificerande yrken.