Under de senaste timmarna har du sett flera händelser i övervakningssystemet som gör att du vet att något eller någon försöker ta sig in i ett kritiskt it-system. Nu gäller det att snabbt rapportera incidenten och tillsammans med dina kollegor avbryta den fientliga aktiviteten, begränsa skadan och föreslå åtgärder för att hindra att det händer igen.

Det är viktigaste är inte att du kan springa fort eller lyfta tungt utan att du är kreativ, analytiskt lagd och har god logisk förmåga. Det är också en styrka om du är intresserad av problemlösning och motiverad att utvecklas inom cybersäkerhetsområdet. 

Utbildningen
Kärnan i cybersoldatutbildningen är kunskap och praktisk färdighet i hur samhällsviktiga it-system skyddas och försvaras mot angrepp. Du får lära dig vanliga sårbarheter i it-system, hur de kan utnyttjas och hur de åtgärdas. Du får givetvis de grundkunskaper inom it som är nödvändiga för att förstå cybersäkerhet. 

Efter utbildningen kommer du vara väl rustad för en anställning som antingen soldat eller civil specialist inom Försvarsmakten.

Om du blir antagen till grundutbildning som cybersoldat börjar du med att göra en grundläggande militärutbildning. Det är bra att förbereda sig genom att börja träna regelbundet. Läs mer om hur du kan förbereda dig.

Att arbeta som cybersoldat
Som cybersoldat jobbar du med att identifiera cyberhot. Du rapporterar upptäckter till ett team som analyserar informationen och tar beslut om hur ni ska gå vidare. Du jobbar även omvärldsbevakning och sammanställer rapporter kring händelser på internet utifrån bland annat bloggar och media. 

En viktig del av arbetet är att identifiera sårbarheter i produkter och komponenter utifrån utpekade bevakningsobjekt. Du rapporterar kontinuerligt till nästa steg i kedjan.

Cybersoldater applicerar eller understödjer installation av säkerhetsuppdateringar samt säkerhetshöjande konfigurationsförändringar i Försvarsmaktens system. Efter installation verifierar du att säkerhetsuppdateringar och konfigurationsförändringar fått avsedd effekt.

Du bedriver logganalys på både drift- och säkerhetsloggar och eskalerar misstänka händelser.

Karriärvägar
Utifrån förmåga och intresse kan karriären sedan utvecklas åt olika håll. Det kan exempelvis vara fördjupning inom ett teknikområde, eller ledarskap i form av officersprogram eller specialistofficersprogrammet. Efter ytterligare utbildning och träning kan du gå mot jobb som specialist inom olika kvalificerande yrken.

Det kan exempelvis vara som IT-forensiker, incidenthanterare IT-säkerhet, penetrationstestare, cyberförsvarsanalytiker eller operatör inom dator- och nätverksoperationer.

Som cybersoldat är du utbildad för att upptäcka och hantera it-säkerhetsrelaterade incidenter i Försvarsmaktens informationssystem

Flera tester

Om du ansöker till den här befattningen genomför du en utökad mönstring.

Läs mer