Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: CBRN
  • Teman: IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
2/5
Fysisk
2/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som CBRN-soldat fokuserar du på skydd mot kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) och nukleära (N) stridsmedel. Du ingår du i en grupp som undersöker områden efter farliga ämnen. Oftast arbetar du på platser som är viktiga för samhället eller Försvarsmakten – till exempel hamnar, flygplatser eller industrianläggningar.

Du och din grupp kan upptäcka och vidta åtgärder för att eliminera, begränsa, eller undvika CBRN-hot. Hit räknas hot från olyckor och sabotage som involverar strålning, smitta och gift. Din grupp är tränad i att kunna stödja samhället vid en sådan händelse.

Du tillhör en rekognoseringsgrupp, där också bland annat saneringssoldater ingår. I fall av hot eller CBRN-händelse kan du och din grupp snabbt ge er ut och arbeta i fält flera dagar i sträck.

Som CBRN-soldat deltar du i hela insatsen, från planering till genomförande och efterarbete med slutrapportering.

Du använder dig av indikeringsinstrument – mätinstrument som identifierar biologiska och kemiska ämnen samt strålning.

När du identifierat ett ämne analyserar du det. Till din hjälp har du fältanalysinstrument som kan lukta eller fånga ämnen i både gas-, flytande eller fast form. För att få en mer exakt analys analyseras ämnena vid ett fältlaboratorium.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10-15 mån
  • Utbildningsplatser:
Kommande utbildningsstarter

12 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Du får snabbt lära dig hur du hanterar farliga ämnen, främst kemiska. 

Du får lära dig hur du använder dina mätinstrument för att få fram de fakta du behöver. Du lär dig också att identifiera de ämnen du undersöker och på så vis ta reda på hur farliga de är. Du övar hela tiden på att hantera instrumenten. 

Som CBRN-soldat får du också teoretisk kemiutbildning. Du övar metoder tillsammans med din grupp i olika scenarion. Du utbildas också i hur du vistas och arbetar på ett säkert sätt i kontaminerade miljöer.

Det är en fördel men inget krav att du har en naturvetenskaplig bakgrund. Både instrumenten och metoderna du arbetar med kräver förståelse för naturvetenskapliga principer.

Du kan också bli utbildad som förare, och då får du lära dig köra något av Försvarsmaktens fordon.

Vanliga frågor om CBRN-soldat

Är grundutbildningen lika för alla befattningar?

Carl

Min väg till CBRN-soldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär