Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: , , , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Bevakning och säkerhet
  • Teman: Flyg, Friluftsliv, Säkerhet
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
4/5
Fysisk
2/5
Teknisk
2/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som flygterminalsoldat arbetar du både självständigt och i grupp. Din arbetsplats kan vara en flygplats eller en militär flygbas.

Du hanterar exempelvis hjälpsändningar från olika nationer. Passagerar- och transportplan med fordon och förnödenheter landar och startar, och ditt arbete är att lasta och lossa planen, samt väga och mäta gods.

I det vardagliga arbetet övar du på att bygga laster snabbt och säkert i olika typer av väderlek och situationer. Miljön du jobbar i är ofta bullrig eftersom du lastar och lossar medan motorerna är igång.

Arbetet innefattar även passagerarhantering, vilket innebär att göra säkerhetskontroller av passagerarna när de går igenom metalldetektorn och deras väskor röntgas.

Hantering av farligt gods är också ett vanligt inslag i den dagliga verksamheten.

En del av ditt arbete är administrativt, som till exempel transportdokumentation. Du håller koll på vad som lastas och lossas, vart det ska och var det kommer ifrån.

Du arbetar i ett arbetslag om 5–10 personer och använder fordon som till exempel truckar, hjullastare, lastbilar och tunga släpvagnar.

Lasten bygger du med bland annat nät och godspalleter (en speciell typ av lastpallar). Du använder olika typer av teknisk utrustning för att mäta och väga godset.

Du arbetar under alla tider på året oavsett väder och temperatur, vilket kan ställa krav på din uthållighet.

Vanliga frågor om Flygterminalsoldat

Vilka försäkringar har jag under grundutbildningen? Behöver jag säga upp mina privata?

Klara

Hur ansöker jag frivilligt till grundutbildning nu med värnplikten?

Johan

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser: , , , ,

Om utbildningen

Under befattningsutbildningen får du grundläggande utbildning i flygterminaltjänst, vilket innefattar ramptjänst, gods- och passagerarhantering.

Du får lära dig att rangera flygplan (även kallat marshalling), som går ut på att signalera till piloterna, exempelvis för att leda flygplan på landningsbanan.

Utöver grundutbildningen i flygterminaltjänst kan du gå flera utbildningar om exempelvis fordon eller materielsystem.

Förutom gods- och passagerarhantering får du också utbildning i traditionella soldatfärdigheter som exempelvis strid.

Vanliga frågor om Flygterminalsoldat

Jag har ansökt till grundutbildningen och går för närvarande i andra året på gymnasiet. Måste jag avbryta mina studier eller kan jag börja grundutbildningen efter gymnasiet?

Marcus

Om jag inte blir kallad till mönstring efter att ha svarat på mönstringsunderlaget, kan jag då ansöka frivilligt för att göra testerna?

Moa

Min väg till flygbassäkerhetssoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär