Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: , ,
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Dykeri
  • Teman: Extrema utmaningar, Fartyg/hav
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
5/5
Fysisk
3/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som röjdykare arbetar du på ett minröjningsfartyg och ingår i en dykgrupp med fyra dykare och två officerare. Tillsammans är ni en del av en fartygsbesättning på ungefär 30 personer.

Din uppgift är att röja och kartlägga ammunition på botten av sjöar eller hav. Exempelvis kan dykgruppen få i uppdrag att röja en väg in i en skärgård. Du kan få i uppdrag att kartlägga eller röja ammunition i sjöar som ligger nära skjutfält. Ni kan även kallas in för att hjälpa polisen att dyka efter en försvunnen person.

I ditt vardagliga arbete övar du dina dykkunskaper och vårdar din utrustning. Du tränar regelbundet för att orka hantera din tunga utrustning på ett säkert sätt.

Då du är både dykare och sjöman sysslar du också med vanligt sjömansarbete som rengöring och underhåll av fartyget, exempelvis smörja delar eller bära ombord mat.

När du hittat en mina ritar du av den med hjälp av blyertspenna och ritplån – en sorts platta av plast. Informationen tar du med dig upp till ytan där du visar dokumentationen för officerarna. De fastställer i sin tur vad det är för mina och bestämmer om du ska röja den eller inte.

Ytterligare en uppgift du har är att vara rökdykare vid en eventuell brand på fartyget. Du övar också på att släcka bränder i rökdykutrustning.

Den spännande utmaningen med ditt jobb är att du får syssla med avancerad dykning i en mängd olika miljöer och situationer.

Vanliga frågor om Röjdykare

Hur ser en dykares vardag ut under grundutbildningen?

Claes

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 11 mån
  • Utbildningsplatser: , , ,
  • Ger behörighet för: Marin EOD-operatör

Om utbildningen

Din utbildning startar i Göteborg med ungefär tre månaders grundläggande militär utbildning. Sedan fortsätter du i Stockholm, Karlskrona och Skredsvik. Utbildningen är sammanlagt elva månader.

Du får i din utbildning lära dig i att dyka taktiskt, vilket innebär att vara tyst och försiktig när du är i närheten av aktiva minor. Dessa kan utlösas av akustik, tryck och magnetism.

Under utbildningen får du också lära dig att köra ribbåt (nautisk behörighet N10).

Efter utbildningen kan du söka anställning på Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona, Fjärde sjöstridsflottiljen på Berga eller i Skredsvik utanför Uddevalla.

Vidareutbilda dig till marin EOD-operatör

Efter röjdykarutbildningen kan du fördjupa ännu mer i området som specialistofficer. En marin EOD-operatör är en röjdykare och specialistofficer som fördjupat sig inom bland annat ammunitionsröjning, sjukvård och fordons- och båtutbildning.

Som marin EOD-operatör kan du tjänstgöra som operatör och så småningom chef vid en marin EOD-grupp. Du kan även bli dykeribefäl eller dykeriofficer ombord på ett röjdykarfartyg. Du som redan är utbildad röjdykare eller specialistofficer kan söka till utbildningen. 

Läs mer om befattningen marin EOD-operatör.

Vanliga frågor om Röjdykare

Jag vill bli dykare, vilka befattningar kan jag söka?

Miriam

Kan jag söka till röjdykarutbildningen om jag inte gjort en grundutbildning?

Manfred

Måste jag vara elitsimmare för att klara testerna och utbildningen till dykare?

Jennifer

Min väg till röjdykare

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär