Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Underrättelse
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
1/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din huvuduppgift som spaningsoperatör är att med hjälp av undervattenssensorer bevaka och undersöka stora vattenvolymer. Du lyssnar efter olika undervattensljud som du sedan bedömer och skickar vidare i organisationen. Viss information skickar du vidare till sjöövervakningsoperatörerna om du har identifierat något som de inte kan se i sina system. Du kan arbeta både på land eller till sjöss.

Spaningsoperatör vid en spaningscentral

Vid din arbetsplats, någon av våra undervattensspaningscentraler, sitter du framför en bildskärm där du både lyssnar och letar på skärmen efter information. Arbetsmängden styrs av hur många fartyg eller effekter som dyker upp på ditt område. Arbetsbelastningen kan därför variera och kan gå från låg till hög på kort tid.

Som spaningsoperatör ingår du i ett vaktlag på minst tre personer där en är vakthavande spaningsoperatör. Du arbetar i skift, dag som natt under årets alla dagar.

Spaningsoperatör till sjöss

Du kan arbeta som spaningsoperatör till sjöss, du arbetar ombord en spaningsbåt. Befattningen kallas då spaningsoperatör (sjö). Du använder sonarutrustning för att spana. Arbetet innebär att du kommer analysera, utvärdera, beräkna och registera mycket information. 

 

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser:
  • Ger behörighet för: Sonarofficer
Kommande utbildningsstarter

19 aug 2024

Sista dag för inskrivning 21 jul 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Värnplikten delas in i flera olika skeden. Först genomför du den grundläggande militära utbildningen där du lär dig hantera ditt vapen, bära rätt utrustning, sjukvård och mycket mer. Denna grundläggande utbildning gör alla värnpliktiga.

En stor del av din värnplikt är den befattningsutbildning där du lär dig att arbeta i den befattning du är uttagen till. Detta skede ser olika ut beroende på vilken befattning du har. 

Befattningsutbildningen mot spaningsoperatör fokuserar på undervattenstridsmiljön och hur du analyserar undervattensljud med hjälp av passiva sensorer. Utbildningen är till stor del teoretisk och praktiska moment sker i skolans simulatorer.

Om du ska arbeta ombord ett fartyg ingår även en fartygsspecifik befattningsutbildning, där du lär dig arbeta på just det fartyg du ska arbeta på.

Att arbeta till sjöss innebär även att du får lära dig att hantera vissa av fartygets vapensystem samt grundläggande navigering (nautisk behörighet N10) och optisk signalering. Du får även Begränsat radiooperatörscertifikat. 

Ombord en båt ska du också ingå i säkerhetsbesättningen. Det innebär bland annat att du får lära dig att släcka bränder.

Vanliga frågor om Spaningsoperatör

Är grundutbildningen lika för alla befattningar?

Carl

Min väg till spaningsoperatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär