Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Underrättelse
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
1/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din huvuduppgift som spaningsoperatör är att med hjälp av undervattenssensorer bevaka och undersöka stora vattenvolymer. Du lyssnar efter olika undervattensljud som du sedan bedömer och skickar vidare i organisationen. Viss information skickar du vidare till sjöövervakningsoperatörerna om du har identifierat något som de inte kan se i sina system.

Vid din arbetsplats sitter du framför en bildskärm där du både lyssnar och letar på skärmen efter information. Arbetsmängden styrs av hur många fartyg eller effekter som dyker upp på ditt område. Arbetsbelastningen kan därför variera och kan gå från låg till hög på kort tid.

Som spaningsoperatör ingår du i ett vaktlag på minst tre personer där en är vakthavande spaningsoperatör. Du arbetar i skift, dag som natt under årets alla dagar. Din arbetsplats, undervattenspaningscentralen, är placerad i Musköberget.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser:
  • Ger behörighet för: Sonarofficer

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Marinbasen.

När du skaffat dig erfarenhet inom tjänsten kan du komma att få mer ansvar och öka din kompetens inom området. I framtiden kan du exempelvis vidareutbilda dig som sonarofficer på specialistofficersutbildningen.

Vanliga frågor om Spaningsoperatör

Är grundutbildningen lika för alla befattningar?

Carl

Min väg till spaningsoperatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär