Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Specialförband
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Extrema utmaningar, IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
4/5
Fysisk
5/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Det dagliga arbetet är mycket omväxlande och innefattar allt från teoretisk problemlösning i kontorsmiljö till operationer på fältet. Du kommer att arbeta med avancerade tekniska system i fält och med fördjupningsfrågor inom ett eget specialområde samt följa utvecklingen i teknikens framkant.

Det är vanligt med resor i Sverige och utomlands. Förbandet har hög insatsberedskap vilket innebär att du kan vara borta under längre perioder och ibland kan du behöva resa med kort varsel.

Uppgifterna som du har kan vara mycket krävande, därför läggs stor vikt vid personliga egenskaper och god hälsa. Fysisk träning kommer vara en naturlig del av din vardag.

Sektionen för operativ teknik (SOT) är en del av Försvarsmaktens specialförband med huvuduppgift att stödja specialoperationer. Förbandet har bred kunskap inom många teknikområden men fokus mot data- och radioteknik.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 12 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

När du blivit antagen börjar du med en 12 månaders grundkurs för att därefter gå in som teknisk operatör på förbandet.

Rekryteringsprocess
Sektionen för operativ teknik rekryterar årligen under hösten och urvalstester genomförs under våren.

Du som bedöms lämplig kommer att kallas till uttagningstester med bland annat medicinska, psykologiska och tekniska moment.

Min väg till teknisk operatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Rekryteringsmyndigheten för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Utökad mönstring

Vissa befattningar särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Utbildning - Särskilda operationsgruppen

12 månader

En grundkurs som består av tre delar – grundläggande strid, förmågespecifik utbildning och avslutningsvis befattningsutbildning.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär