Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
 • Orter:
 • Verksamhetsområden: Specialförband
 • Arbetsområden:
 • Teman: Extrema utmaningar, Friluftsliv, Problemlösning, Sjukvård
 • Utbildas via grundutbildningen: Nej
5/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Specialförbanden kan arbeta i miljöer som ställer högre krav än vad som normalt kan accepteras för reguljära förband. De kan även uppträda i otillgängliga områden där hotbilden är särskilt hög på grund av klimatet eller av medicinska orsaker.

Dessa förhållanden leder till stor fysisk och psykisk exponering av personalen, som därför är särskilt uttagna, tränade, utrustade och förberedda på hög risktagning och höga krav på precision i genomförandet.

Som operatör - understöd är du särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på hög risktagning i arbetet. Det innebär att du ska kunna utföra komplexa och krävande arbetsuppgifter under hög mental och fysisk belastning.

Att vara operatör - understöd innebär att du kommer att jobba och öva runtom i hela världen. Du kan lösa uppgifter enskilt och tillsammans med andra operatörerkategorier vid Särskilda operationsgruppen.

Du verkar som den yttersta spjutspetsen inom specialförbanden och förväntas kunna lösa alla typer av uppgifter, enkla som komplexa.

Du ansvarar för att planera och genomföra uppgifter i egen specialisttjänst, såväl enskilt som i grupp.

Du är specialist inom ett specifikt område. Som specialist kan du agera rådgivare åt chefer men också utbilda annan personal vid förbandet inom det området. Du utvecklar och upprätthåller hela tiden dina specialistkunskaper.

Vanliga frågor om Operatör understöd

Kan vem som helst söka en tjänst vid Specialförbanden?

Viggo

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 14 mån
 • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Som operatör - understöd börjar du med att i augusti gå en 14 månader lång grundkurs. Den består bland annat av utbildning i grundläggande soldatfärdigheter.

Därefter går du en specifik utbildning mot den inriktningen som du placeras i. Längden på den utbildningen varierar beroende på inriktning.

Efter godkänd uttagning och utbildning placeras du som operatör - understöd med specifik specialistinriktning vid Särskilda operationsgruppen.

Inriktningar

Inom understöd kan du ha en av följande tre inriktningar:

 • Sjukvård (insatssjuksköterska)
 • JTAC (Joint terminal attack controller) – du stödjer den marktaktiska chefen med samordning och koordinering av flygunderstöd, indirekt eld och luftburna sensorer.
 • Fältarbeten och pionjärtjänst

Vanliga frågor om Operatör understöd

Kan vem som helst söka en tjänst vid Specialförbanden?

Viggo

Min väg till operatör - understöd

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Uttagningstester

2 veckor

Efter att du ansökt kallas de som bedöms lämpliga till uttagningstester. Uttagningen består av två etapper om cirka en vecka var. Du måste klara testerna för att bli anställd.

Utbildning - Särskilda operationsgruppen

14 månader

En grundkurs som består av tre delar – grundläggande strid, förmågespecifik utbildning och befattningsutbildning.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär