Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
 • Orter:
 • Verksamhetsområden: Specialförband
 • Arbetsområden:
 • Teman: Extrema utmaningar, Friluftsliv, Problemlösning, Sjukvård
 • Utbildas via grundutbildningen: Nej
5/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som understödsoperatör är du särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på hög risktagning i arbetet. Det innebär att du ska kunna utföra komplexa och krävande arbetsuppgifter under hög grad av mental och fysisk belastning.

Att vara understödsoperatör innebär att du kommer att jobba och öva över hela världen. Som understödsoperatör ska du kunna lösa uppgifter enskilt och tillsammans med specialförbandsoperatörer och underrättelseoperatörer.

Du verkar som den yttersta spjutspetsen inom specialförbanden och förväntas kunna lösa alla typer av uppgifter, enkla som komplexa.

Du ansvarar för att planera och genomföra uppgifter i egen specialisttjänst, såväl enskilt som i grupp.

Du är specialist inom ett specifikt område. Som specialist kan du agera rådgivare åt chefer men också utbilda annan personal vid förbandet inom det området. Du utvecklar och upprätthåller hela tiden dina specialistkunskaper.

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 12 mån
 • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Grundutbildningen påbörjas i augusti varje år och är tolv månader lång. Den består av bland annat utbildning i grundläggande strid och i specifika förmågor. Därefter börjar du en specifik utbildning mot den inriktningen/befattningen du placeras i. Längden på den utbildningen varierar beroende på inriktning.

Efter godkänd uttagning och utbildning placeras du som understödsoperatör med specifik specialistinriktning vid Särskilda operationsgruppen.

Inriktningar

Som understödsoperatör kan du ha en av följande tre inriktningar:

 • Sjukvård (Insatssjuksköterska)
 • JTAC (Joint Terminal Attack Controller)
 • Ammunitions- och minröjning (Ammunitionsröjningsledare)

Vem kan söka?

Befattningen är öppen personal från hela Försvarsmakten. Du som söker kan vara officer, specialistofficer, reservofficer, tidigare värnpliktig, soldat/sjöman eller ha genomfört någon av Försvarsmaktens grundutbildningar.

Min väg till understödsoperatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Rekryteringsmyndigheten för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Utökad mönstring

Vissa befattningar särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Utbildning - Särskilda operationsgruppen

12 månader

En grundkurs som består av tre delar – grundläggande strid, förmågespecifik utbildning och avslutningsvis befattningsutbildning.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär