Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Specialförband
  • Arbetsområden: Jägare
  • Teman: Extrema utmaningar, Friluftsliv, Problemlösning, Säkerhet
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
5/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Specialförbanden kan verka i riskmiljöer som ställer högre krav än vad som normalt kan accepteras för reguljära förband. De kan även uppträda i otillgängliga områden där hotbilden är särskilt hög på grund av klimatet eller av medicinska orsaker. Dessa förhållanden leder till stor fysisk och psykisk exponering av personalen, som därför är särskilt uttagna, tränade, utrustade och förberedda på hög risktagning och höga krav på precision i genomförandet.

Målen för specialförbandens underrättelseinhämtning kan till exempel vara verksamheter, personer eller annat som är av väsentlig betydelse och man utnyttjar andra metoder och har andra resurser än de reguljära spaningsförbanden för att lösa uppgiften.

Egenskaper vi värderar högt är flexibilitet, gott omdöme, social förmåga och förmåga till tempoväxling. Att vara underrättelseoperatör innebär att du kommer att jobba och öva över hela världen. Du kommer att verka som den yttersta spjutspetsen inom Specialförbanden och förväntas kunna lösa alla typer av uppgifter, enkla som komplexa. Du kommer att ha ett nära samarbete med specialförbandsoperatören.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 12 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Befattningen underrättelsesoperatör är öppen för personal från hela Försvarsmakten. Du som söker som underrättelseoperatör kan vara officer, specialistofficer, reservofficer, tidigare värnpliktig, GSS/K eller ha genomfört någon av Försvarsmaktens grundutbildningar.

Utbildningen påbörjas i augusti varje år. Kursen består av tre delar, grundläggande strid, befattningsutbildning och utbildning i speciella förmågor.

Efter godkänd uttagning och utbildning placeras du som underrättelseoperatör vid Särskilda operationsgruppen.

Min väg till underrättelseoperatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Rekryteringsmyndigheten för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Utökad mönstring

Vissa befattningar särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Utbildning - Särskilda operationsgruppen

12 månader

En grundkurs som består av tre delar – grundläggande strid, förmågespecifik utbildning och avslutningsvis befattningsutbildning.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär