Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Specialförband
  • Arbetsområden: Jägare
  • Teman: Extrema utmaningar, Friluftsliv, Problemlösning, Säkerhet
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
5/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken del av förbandet du placeras vid. Vissa delar är mer inriktade på stridsuppgifter och vissa delar på kvalificerad underrättelseinhämtning. 

Specialförbanden kan verka i riskmiljöer som ställer högre krav än vad som normalt kan accepteras för konventionella förband. De kan även uppträda i otillgängliga områden där hotbilden är särskilt hög på grund av klimatet eller av medicinska orsaker. Dessa förhållanden leder till stor fysisk och psykisk exponering av personalen som är särskilt uttagna, tränade, utrustade och förberedda på hög risktagning och höga krav på precision i genomförandet.

Egenskaper vi värderar högt är flexibilitet, gott omdöme och förmåga till tempoväxling. Att vara specialförbandsoperatör innebär att du kommer att jobba och öva över hela världen. Du kommer att verka som den yttersta spjutspetsen inom specialförbanden och förväntas kunna lösa alla typer av uppgifter, enkla som komplexa. 

Befattningen specialförbandsoperatör är öppen för personal från hela Försvarsmakten. Du som söker som specialförbandsoperatör kan vara officer, specialistofficer, reservofficer, tidigare värnpliktig, GSS/K eller ha genomfört någon av Försvarsmaktens grundutbildningar.

Tjänsten är öppen för både kvinnor och män. Efter godkänd uttagning och utbildning placeras du som operatör vid Särskilda operationsgruppen.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 14 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Utbildningen påbörjas i augusti varje år och är tolv månader lång. Kursen består av tre delar: grundläggande strid, befattningsutbildning och utbildning i speciella förmågor.

Min väg till specialförbandsoperatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Rekryteringsmyndigheten för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Utökad mönstring

Vissa befattningar särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Utbildning - specialförbandsoperatör

12 månader

Grundkurs för att bli specialförbandsoperatör.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär