Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Markstrid
  • Teman: Fordon/maskiner, Friluftsliv, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
4/5
Fysisk
3/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som eldledningsgruppchef får du från kompani- eller bataljonschef order om att understödja stridande förband. Du lokaliserar, identifierar och mäter in målet för att kunna bekämpa det med granatkastare och/eller artilleri. Du ger därefter eldorder till artilleri- och granatkastarenheterna. Eldlednings- och granatkastargrupperna jobbar nära tillsammans och fungerar understödjande till stridande förband.

Din viktigaste uppgift är att upptäcka och identifiera mål med olika typer av mätinstrument, samt att leda in granatkastareld och artillerield mot de upptäckta målen. Med hjälp av instrumenten mäter du avstånd, vinklar, och hastighet.

Du ska fungera som instruktör och utbilda soldater mot de befattningar som finns i en eldledningsgrupp, exempelvis eldledningsbiträde, eldledningssignalist och förare. Inom tung mekaniserad bataljon utbildar du även skytten på stridsfordonet.

Arbetsmiljön varierar beroende på om du är i kasern eller fält. I perioder av kasernliv har du mer normala arbetsdagar, men du kommer antagligen främst att verka i fält, vilket både är krävande och roligt. Då övar du tillsammans med din grupp olika typer av insatsförlopp.

Arbetet är både fysiskt och psykiskt krävande. Det är tungt att förflytta mätinstrument och sambandsutrustning. Du hela tiden måste vara koncentrerad så att det inte blir fel när målen mäts in. Goda kunskaper i matematik och framförallt huvudräkning är därför nödvändiga.

Som eldledningsgruppchef måste du också kunna hantera mycket information. Du lyssnar ofta på en eller två olika radiofrekvenser, samtidigt som du leder en vagn eller grupp i arbetet.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser: , , , ,
Kommande utbildningsstarter

22 aug 2022

Sista dag för inskrivning 06 feb 2022

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

För eldledningsgruppchefer finns inriktningarna tung eller lätt mekaniserad bataljon. Inom inriktningen tung mekaniserad bataljon använder ni stridsfordon och inom lätt mekaniserad bataljon färdas ni med bandvagn eller motsvarande fordonstyper, det vill säga splitterskyddade hjulfordon av olika slag.

Du genomför din utbildning vid Markstridsskolan, MSS, i Kvarn.

Min väg till eldledningsgruppchef

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär