Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Specialistofficer
 • Orter: , , , ,
 • Verksamhetsområden: Flygvapnet, Ledning
 • Arbetsområden: Ledning och samband
 • Teman: Fordon/maskiner, IT/elektronik, Naturvetenskap
 • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som specialistofficer inom samband luft deltar du i övningar och i internationella insatser som driftledare av sambands-, informations- och kommunikationssystem.

Olika inriktningar

Arbetet som specialistofficer inom ledningssystem passar dig som har hög teknisk kunskap samt en stor vilja att utvecklas inom yrket. Du kan arbeta som till exempel ledningssystemdriftledare, systemtekniker inom IT, marktele eller ström.

Du lär du dig att arbeta inom rörligt kompani i en stridsledningsbataljon, insatsorganisation, basbataljon och stridsledningscentral. Beroende på var du arbetar ser dina arbetsuppgifter olika ut.

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 18 mån
 • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Utbildningen till sambandsofficer börjar med ett och ett halvt års studietid vid Försvarsmatens tekniska skola (FMTS) i Halmstad.

Efter att du tagit din officersexamen placeras du i Uppsala i Stridsledningsbataljonens radio- och radiolänkpluton. På plats fortsätter du att lära dig sambandsyrket.

Hur dina arbetsuppgifter ser ut varierar på var du arbetar. Du får en grundläggande utbildning för att kunna arbeta vid olika kompanier och bataljoner. Det kan exempelvis vara ett rörligt kompani i stridsledningsbataljon, en stridsledningscentral eller en basbataljon. 

I takt med att kompaniets system utvecklas fortsätter du att utbilda dig inom ledningssystem, datanätverk och satellitkommunikation. Du kan också gå vidare i ditt ledarskap och bli gruppchef eller plutonchef.

Du kommer bland annat utbildas i:

 • Körkort BE, tungt släp
 • Körkort CE, tung lastbil med släp
 • Terrängkörning
 • ADR (transport av farligt gods), transportabla master, flygradio-system, radiolänkssystem
 • Certifikat för höghöjdsarbete, mast och tornbehörighet, elverk
 • Militärt sprängkort
 • Ledarskap

Min väg till sambandsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär