Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Luftstrid - Luft
  • Teman: IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
1/5
Fysisk
2/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

I arbetet som officer och luftbevakningsoperatör är det din uppgift att tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget leverera en korrekt och identifierad bild av luftläget. Informationen från er utgör beslutsunderlag för bland annat luftbevakningsledaren och jaktledaren när de fattar beslut om insats för att skydda och försvara Sveriges gränser och hävda Sveriges territoriella integritet.

För att kunna leverera ett identifierat luftläge krävs det att du som operatör har stenkoll på vad som rör sig i ditt ansvarsområde. Det är din uppgift att finna en identitet på flygplanet för att säkerställa om flygplanet får flyga i svenskt luftrum. Vissa flygplan är lättare att identifiera, andra kräver ett detektivarbete.

Förutom radarstationer runt om i Sverige och det svenskutvecklade och toppmoderna stridsledningssystemet C2StriC har du även andra verktyg till din hjälp. Det kan handla om den civila flygkontrollen, Kustbevakningen eller den militära sjöbevakningen.

Eftersom du använder dig av flera informationssystem så blir du tidvis utsatt för mycket information och måste därför vara alert, klartänkt samt göra rätt prioriteringar för att snabbt kunna fatta rätt beslut. En del av ditt arbete handlar om underrättelseinhämtning – hur andra länders flygvapen övar i Sveriges närområde.

Svenska JAS 39 Gripen står alltid startklara för att kunna användas för visuell identifiering, avvisning eller eskort av okända eller intressanta flygplan som olovligen eller lovligen befinner sig i eller i närheten av svenskt luftrum. Ditt arbete utgör beslutsunderlaget för högre befattningshavare som avgör om JAS 39 Gripen skall sättas in.

Som officer och luftbevakningsofficer kan du efter att ha tjänstgjort några år som operatör vidareutbilda dig för att kunna ta chefstjänster inom luftbevakningen. Det kan handla om luftbevakningsledare, som är ansvarig för luftlägesbilden och samverkar med andra befattningshavare i anläggningen, till exempel stridsledaren som startar JAS-roten.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser: , ,
Kommande utbildningsstarter

20 sep 2021

Sista dag för inskrivning 15 aug 2021

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen