Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Luftstrid - Luft
  • Teman: IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
1/5
Fysisk
2/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

I arbetet som officer och luftbevakningsoperatör är det din uppgift att tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget leverera en bild av luftläget. Din information blir beslutsunderlag för luftbevakningsledaren och jaktledaren när de fattar beslut om insats för att skydda och försvara Sveriges gränser och hävda Sveriges territoriella integritet.

Som operatör har du stenkoll på vad som rör sig i ditt ansvarsområde. Det är din uppgift att identifiera flygplan för att säkerställa om de får flyga i svenskt luftrum. Vissa flygplan är lättare att identifiera, andra kräver mer detektivarbete.

En del av ditt arbete handlar om underrättelseinhämtning – hur andra länders flygvapen övar i Sveriges närområde.

Till din hjälp har du radarstationer runt om i Sverige och det toppmoderna stridsledningssystemet C2StriC. Du kan även använda andra verktyg, som den civila flygkontrollen, Kustbevakningen eller den militära sjöbevakningen.

Eftersom du använder dig av flera informationssystem blir du tidvis utsatt för mycket information och behöver därför vara alert och kunna prioritera rätt för att fatta snabba och korrekta beslut.

Svenska JAS 39 Gripen står alltid startklara för att kunna användas för visuell identifiering, avvisning eller eskortera okända eller intressanta flygplan som befinner sig i eller i närheten av svenskt luftrum.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser: , ,

Om utbildningen

Att bli luftbevakningsoperatör och officer innebär att du först genomför en grundutbildning. Sedan läser officersprogrammet vid Försvarshögskolan, med inriktning krigsvetenskap. De sista två terminerna spenderar du i Försvarsmaktens verksamhet där du får utbildning i stridsledning inom flygvapnet.

Som officer och luftbevakningsofficer kan du efter att ha tjänstgjort några år som operatör vidareutbilda dig för att kunna ta chefstjänster inom luftbevakningen. Det kan handla om luftbevakningsledare, som är ansvarig för luftlägesbilden och samverkar med andra befattningshavare i anläggningen, till exempel stridsledaren som startar JAS-roten.

Min väg till luftbevakningsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär