Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Luftstrid - Luft
  • Teman: IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
1/5
Fysisk
2/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som luftbevakningsoperatör är din uppgift att tillsammans med ditt arbetslag leverera en bild av luftläget – flygtrafiken kring Sverige helt enkelt.

Skulle du upptäcka flygplan som är på väg att kränka svenskt luftrum rapporterar du till luftbevaknings- och jaktledaren. Din information blir beslutsunderlag när de fattar beslut om insats för att skydda och försvara Sveriges gränser och hävda Sveriges territoriella integritet.

Som operatör är du ansvarig för ett visst geografiskt område, där du har stenkoll på vad som rör sig. Du identifierar flygplan för att säkerställa om de får flyga i svenskt luftrum. Vissa flygplan är lättare att identifiera, andra kräver mer detektivarbete.

En del av ditt arbete handlar om underrättelseinhämtning. Det kan exempelvis vara att ta reda på hur andra länders flygplan övar i Sveriges närområde.

Till din hjälp har du radarstationer runt om i Sverige. Du kan även använda andra verktyg som den civila flygkontrollen, Kustbevakningen eller den militära sjöbevakningen.

Svenska stridsflyg står alltid startklara att hjälpa till. De används för visuell identifiering, avvisning eller eskortera okända eller intressanta flygplan som befinner sig i eller i närheten av svenskt luftrum.

Du kommer tidvis utsättas för mycket information och behöva prioritera rätt för att fatta snabba och korrekta beslut.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser: , ,

Om utbildningen

För att bli luftbevakningsoperatör och officer behöver du först genomföra en grundutbildning med värnplikt.

Sedan läser du officersprogrammet vid Försvarshögskolan, med inriktning krigsvetenskap. De sista två terminerna spenderar du i Försvarsmaktens verksamhet där du får utbildning i stridsledning inom flygvapnet.

Efter att ha tjänstgjort några år som operatör kan du vidareutbilda dig för andra chefstjänster inom luftbevakningen. Det kan handla om luftbevakningsledare, som är ansvarig för luftlägesbilden och samverkar med andra befattningshavare i anläggningen, till exempel stridsledaren.

Min väg till luftbevakningsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär