Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Luftstrid - Luft
  • Teman: IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
1/5
Fysisk
2/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som specialistofficer och luftbevakningsoperatör är det din uppgift att identifiera och informera om vilka flyg som rör sig i och mot svenskt luftrum. Ditt jobb är avgörande för chefernas beslut om hur Sveriges luftrum ska bevakas.

Det krävs koncentration och mycket träning för att ha järnkoll på vad som rör sig i ditt ansvarsområde och det är din uppgift att ta reda på om flygplanen i Sveriges luftrum får vara där. Vissa flygplan är lätta att känna igen, andra kräver ett detektivarbete.

Svenska stridsflygplan står alltid startklara för att kunna användas vid behov. Ditt jobb ligger till grund för att avgöra om dessa behöver skickas upp i luften för att identifiera, eskortera eller bevaka.

Jobbet sköter du med hjälp av radarstationer runt om i Sverige och det svenskutvecklade, toppmoderna stridsledningssystemet C2StriC. Dessutom har du även andra verktyg till din hjälp, till exempel den civila flygkontrollen, Kustbevakningen och den militära sjöbevakningen. Ibland behöver du tänka utanför ramarna och kan exempelvis använda öppna källor på internet för att kunna lista ut vad det är för flyg ni ser.

Med flera olika informationssystem blir det ibland mycket att hålla reda på. Därför måste du som person vara alert, klartänkt och ha förmågan att prioritera för att snabbt kunna fatta beslut.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli luftbevakningsoperatör och officer behöver du först genomföra en grundutbildning med värnplikt.

Specialistofficersutbildning eller Officersprogrammet

Utbildningen kan ske via två vägar, antingen genom specialistofficersutbildningen eller genom Officersprogrammet för att bli luftbevakningsofficer. Oavsett vilken utbildning du går kommer du att spendera ett år på verksamhetsförlagd utbildning vid Luftstridsskolan i Uppsala. I Uppsala lär du dig hantverket att vara luftbevakare. Det innebär att bevaka Sveriges luftrum och närområdet utanför landets gränser.

Utbildning i skarp och simulerad miljö

Du kommer huvudsakligen utbilda dig i en simulatoranläggning som simulerar verklighetstrogna scenarion. Men en del av utbildningen sker även i skarp miljö i de anläggningar spridda över landet som strilbataljon, stridsledningsbataljonen, använder sig av till vardags.

Utbildningen är uppdelad i ett antal kurser som examineras både genom praktiska och teoretiska prov. Du börjar med en utbildning i systemkunskap för att lära dig det ledningsstödsystem som används i arbetet som luftbevakare. Du lär dig om taktiska datalänkar och fördjupar dig i ledningsstödsystemets funktionalitet.

Därefter fokuserar du på hantverket att göra bedömningar på flyg i vårt närområde. Du lär dig om olika militära flygplanstyper, deras beteende och vad de kan tänkas ha för uppdrag. Du utbildas i vilket lagrum som Försvarsmakten lyder under och vilka mandat som gäller i fred, kris och krig. Du får även praktisera i den skarpa incidentberedskapen under handledning av dina framtida kollegor i Strilbataljon.

I utbildningen ingår även ledarskapskurser som syftar till ledarskap i både chefs- och utbildarrollen.

Min väg till luftbevakningsoperatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär