Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet, Logistik
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: IT/elektronik, Service
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
5/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Sveriges farvatten och luftrum är stundtals hårt belastade av såväl militär som civil luft- och sjöfart. För att säkerställa kontrollen följs flyg- och fartygsrörelser på både låg och hög höjd med hjälp av ett antal fasta sensorer. Om täckningen inte fungerar och något händer tappar vi snabbt kontrollen.

Din uppgift som markteletekniker är att med hjälp av rörliga sensorer för luftbevakning och flygstridsledning förstärka radartäckningen där så behövs.

Som specialistofficer inom markteleteknik är du expert på sensorutrustningar med tillhörande kraftförsörjnings- och kommunikationssystem. Du har dessutom goda kunskaper om övrig materiel som kan behövas, som mastutrustning och specialfordon för att frakta utrustningen.

I insatsorganisationen är du alltid i beredskap för att med kort varsel ge dig iväg till de platser runt om i Sverige som har rapporterat begränsad radartäckning eller som helt saknar täckning.

Arbetsmiljön är i stor utsträckning av fältkaraktär och det är mycket troligt att du tidvis kommer att bedriva arbete på hög höjd och stundtals även i sträng miljö, vilket kräver en god fysisk kondition och hög rörlighet.

Dina arbetsuppgifter som specialistofficer inom markteleteknik varierar från att verka som renodlad tekniker på olika system, med ansvar för avancerad teknisk materiel, till att genomföra fältövningar tillsammans med soldater och delta i den allmänmilitära träningen som förekommer på ett förband.

Eftersom du både utbildar kollegor i organisationen och har personalansvar måste du ha en hög grad av tekniskt kunnande, ansvarskänsla och säkerhetsmedvetande.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 27 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Som studerande med inriktningen markteletekniker i flygvapnet genomför du din utbildning vid Försvarsmaktens tekniska skola. Det sista delen av utbildningen genomförs på Luftstridsskolan i Uppsala. Här får du fördjupade kunskaper och färdigheter i den befattning du ska arbeta som.

I din befattning kommer du också att få möjlighet att fördjupa dig inom tekniska delområden för de radar-, kraftförsörjnings- och kommunikationssystem du arbetar med – och på det sättet bidra med din expertkompetens på längre sikt inom Försvarsmakten.

Min väg till marktele/radar-tekniker

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär