Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Officer
 • Orter: , ,
 • Verksamhetsområden: Flygvapnet
 • Arbetsområden: Luftstrid - Luft
 • Teman: Extrema utmaningar, Flyg
 • Utbildas via grundutbildningen: Ja
4/5
Fysisk
3/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Stridspilotens jobb i luften är krävande. Grunden för att utveckla dina färdigheter är övning och åter övning. Du flyger därför dagligen och deltar i övningar såväl nationellt som internationellt. Tiden på marken ägnar du och dina kollegor åt planering och utvärdering av flyguppdrag och flygövningar.

Ni flyger ofta tillsammans och utför uppdragen i grupper om två till fyra flygplan. Detta ställer höga krav på samarbetsförmåga och egenskaper som ödmjukhet och öppenhet för att du ska kunna utgöra en bra lagspelare på divisionen.

För att upprätthålla god fysisk förmåga varvar ni flygtjänsten med idrottspass på arbetstid, både gemensamma lagidrotter och enskild träning.

Att få förtroendet att själv flyga och ansvara för ett flygplan inger en stark känsla av tillfredsställelse. Att dessutom få det förtroendet som stridspilot är mycket motiverande. JAS 39 är ett av världens mest avancerade stridsflygplan.

Du blir aldrig fullärd i yrket. Du kommer hela tiden utveckla dina förmågor. Det gäller allt från att hantera ditt flygplan till att samarbeta med andra i luften och på marken.

Den internationella arenan är en naturlig del av ditt arbete. Du har en viktig uppgift i att hjälpa människor som befinner sig i krigs-, kris- eller nödsituationer.

Efter ett antal år i yrket kommer du att ha möjlighet arbeta som flyginstruktör. Om du anses lämpad har du även möjlighet att ytterligare kompetensutveckla dig mot en befattning inom divisionsledningen där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten. Du jobbar då med långsiktig planering och framförhållning – samtidigt som du fortfarande flyger hela tiden.

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 78 mån
 • Utbildningsplatser: , ,

Om utbildningen

På pilotutbildningen läser du de första fyra terminerna vid Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg. Där läser du också de teoretiska grunderna för att bli officer.

Termin fem och sex är grundläggande flygutbildning vid Flygskolan i Linköping. Därefter tar du officersexamen och blir anställd.

Efter det följer en mer avancerad flygutbildning i Italien vid Galatina AFB som följs av taktisk utbildning vid Decimommanu på Sardinien. Här lär du dig bland annat luftstrid, lågflygning och markmålsbekämpning. Du spenderar ungefär 1,5 år i Italien.

Sedan börjar typinskolningen på JAS 39 Gripen, som sker på Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs.

Därefter placeras du på en av flottiljerna och fortsätter med grundläggande flygslagsutbildning (GSFU) och fördjupar dina kunskaper inom rollerna jakt, attack och spaning.

Efter ungefär två år är du färdigutbildad stridspilot och kan flyga skarpa uppdrag, exempelvis incidentberedskap.

Hur ansöker jag?

Du som är intresserad ansöker först till pilottestet. Om du får godkänt resultat kan du ansöka till pilotutbildningen när ansökan öppnar.

Min väg till stridspilot

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Börja med pilottestet

För att bli antagen till pilotutbildning behöver du klara av pilottestet, som består av flera olika moment. Om du är behörig kan du redan i dag ansöka om att få göra testerna.

Om du klarar testerna kan du sedan söka till utbildningen.

Ansök till pilottest

Pilotutbildning

78 månader

Stridspilotutbildningen är uppdelad i flera block. Du läser även till officer och genomför delar av utbildningen som anställd officer.

Stridspilotutbildning
 • Försvarsmaktens pilotutbildning vid Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg. 
 • Grundläggande flygutbildning vid Flygskolan i Linköping.
 • Efter officersexamen fortsätter din utbildning som anställd med grundläggande taktiska utbildningen (GTU). 
 • Därefter genomför du typinskolning på JAS 39 Gripen på Skaraborgsflygflottilj (F 7) i Såtenäs som är 6 månader.
Utbildning vid flygflottilj

Därefter placeras du på en av flottiljerna och fortsätter med grundläggande flygslagsutbildning och fördjupar dina kunskaper inom rollerna jakt, attack och spaning. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär