Det är full aktivitet på flygplatsen i insatsområdets östra del. Tidigare i natt rev granateld upp stora kratrar i landningsbanan. Fienden lokaliserades snabbt och oskadliggjordes. Nu är det din uppgift att så snabbt som möjligt göra landningsbanan användbar igen så att de JAS 39 Gripen som är baserade här kan upprätthålla den flygförbudszon som FN har beslutat om över konfliktområdet.

R3-enheten har tre huvuduppgifter: Rädda, röja och reparera. Det handlar om att rädda liv och utrustning vid olyckor och attacker, röja minor och ammunition och att snabbt kunna reparera flygplatsen. Som specialistofficer är du expert på all utrustning och leder R3-soldaterna i deras arbete.

Flygplatsräddningstjänsten ansvarar för så kallad 90-sekundersberedskap. Det innebär att en räddningsinsats ska påbörjas inom 90 sekunder efter larm om att en olycka har inträffat.

I rollen som flygplatsräddningsledare är du är i beredskap stor del av dygnet, men tid läggs också på övningar eller vidareutbildning. Det kan till exempel handla om brandsläckning i stora flygplan, då du tränar soldaterna på att utrymma planet och släcka elden, eller agerande vid trafikolyckor, då du övar dina soldater på att ta loss någon som sitter i kläm.

Miljön är psykiskt tuff då du är i beredskap och väntar länge under hög anspänning. Förutom att ha ett starkt psyke är det också viktigt att du är fysiskt uthållig och bra på att samarbeta.

Som specialistofficer inom R3 kan du också komma att arbeta som fälthållningsledare, vilket innebär att du i första hand leder maskinförare. I din grupp finns allt från en lastbil med släp på 24 meter, till grävmaskiner, hjullastare och betong- och motorsågar. Det är du som ser till att landningsbanan går att använda – oavsett väder, olyckor eller om flygplatsen har varit utsatt för attacker.

Om en olycka inträffar gäller det att vara snabbt framme för att leda städ- och reparationsarbetet. Under vinterhalvåret handlar det även om att röja flygfältet från snö så att planen kan starta och landa riskfritt.

Du har även möjlighet att vidareutbilda dig inom ammunitionsröjning eller nukleära, biologiska och kemiska ämnen, transport av farligt gods, olycks- och brandförebyggande, riskhantering och säkerhet.

R3-specialistofficerens uppgift är att rädda liv och utrustning och se till att flygplatsen kan hållas i drift vad som än händer. R3 betyder räddning, röjning och reparation.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • B-körkort
  • R3 befattningsutbildning

Liknande befattningar

Specialistofficer försörjning flygvapnet

Som specialistofficer inom försörjning flyg är det din uppgift att se till så att personalen får mat och vatten, att det finns ammunition, drivmedel och reservdelar till flygplanen och att transporter över landsgränser fungerar enligt gällande bestämmelser.

Specialistofficer sjukvård

Som specialistofficer försörjning med inriktningen sjukvård jobbar du med logistiken för sjukvårdsmateriel på och runt flygplatsen och för att förhindra smittspridning och epidemier.