Du bemannar en sambandledningscentral tillsammans med dina kollegor när du plötsligt nås av en alarmrapport. Ett svenskt örlogsfartyg rapporterar om kontakt med ett misstänkt undervattensföremål. Nu måste informationen spridas snabbt och säkert till rätt mottagare.

Du befinner dig i sambandledningscentralen tillsammans med dina kollegor när du kontaktas av ett svenskt örlogsfartyg som rapporterar om kontakt med ett misstänkt undervattensföremål. Nu måste informationen spridas snabbt och säkert till rätt mottagare.

Som sambandsoperatör arbetar du på olika platser och har olika uppgifter inom sambandsområdet. Tjänsten innebär att du bland annat förmedlar information mellan chefer, fartyg och andra delar av Försvarsmakten. För att lösa uppgiften på ett effektivt sätt har du hjälp av avancerad kommunikationsutrustning, exempelvis krypterad radio- och datatrafik.

Du kommer också att jobba med planering av radionät, frekvens- och antennval för att radiokommunikationen ska bli så optimal som möjligt. Som sambandsoperatör sitter du i en sambandledningscentral i en berganläggning och tillhör Marinens Radio.  

Du ingår i ett vaktlag som leds av en officer och du arbetar i skift, dag som natt under årets alla dagar. Arbetsbelastningen varierar och kan gå från låg till hög på mycket kort tid. Utöver ordinarie arbetsuppgifter i insatsverksamhet kommer du även att delta i övningsverksamhet.

Som sambandsoperatör förmedlar du information mellan chefer, fartyg och andra delar av Försvarsmakten med hjälp av avancerad kommunikationsutrustning.

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Marinbasen.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen
  • Simkunnighet (200 m)