Du befinner dig på en bergstopp tillsammans med ytterligare en spaningssoldat. Er uppgift är att spana mot den lilla byn nedanför berget för att se om det pågår vapensmuggling där. Plötsligt ser du genom kikaren fyra män komma ut ur ett hus med avlånga lådor som de lyfter upp på en lastbil. Du tar foton och noterar klockslag, hur många männen är och hur lådorna ser ut.

Du är spaningssoldat och ingår i en spaningsgrupp på cirka sex personer. Du har en dubbel befattning och kan också verka som till exempel signalist, fältarbetssoldat, prickskytt eller eldledare.

Din huvudsakliga uppgift är spaningstjänst i ert fordon och till fots, vilket innebär att planera, förbereda, genomföra och utvärdera ett spaningsuppdrag. Om ni utför fast spaning ligger du på en observationsplats, kallad o-plats, och spanar mot ett område i terrängen.

Fordonet ni använder, terrängbil 16, är ett splitterskyddat fordon med viss vapenbestyckning. Ofta används bilen för transport varefter gruppen kan lämna fordonet och ta sig fram till fots eller på skidor.

Spaningen kan pågå i upp till tre dygn. Vid rörlig spaning kan ni få i uppgift att söka igenom ett avgränsat område på en kvadratkilometer efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar att ta sig fram på.

Dina vardagliga uppgifter kan vara allt från fysisk träning och skjutövningar till teoriutbildning om hur exempelvis kommunikationsutrustningen fungerar. Efter din grundutbildning är du specialist på ett område, exempelvis ett vapen, och när du börjar jobba får du kompletterande utbildning på all den utrustning som gruppen använder.

Spaningssoldaten hanterar och bär med sig olika sorters vapen, som till exempel kulsprutor, prickskyttegevär och pansarskott, ett vapen som används mot stridsfordon. Du har också med dig radioutrustning, mat och vatten för upp till tre dygn, samt instrument för att leda indirekt eld, det vill säga eldgivning mot mål man inte ser från den plats där vapnen avfyras. Att bära tung utrustning långa sträckor är fysiskt påfrestande och kräver att du är stark och vältränad.

Spaningsgruppen arbetar självständigt flera kilometer från övriga i förbandet. Därför är det viktigt att ni i gruppen samarbetar bra och själva klarar av att lösa olika situationer som kan uppstå, till exempel att materiel går sönder eller att någon skadar sig.

Spaningssoldaten utför fast spaning, spanar mot ett område från en observationsplats, eller rörlig spaning, söker igenom ett avgränsat område efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar.

Liknande befattningar

Skyttesoldat armén

En skyttesoldat i armén ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar. Gruppen kan också patrullera i ett område.

Spaningssoldat lätt bataljon

Spaningssoldaten utför fast spaning, spanar mot ett område från en observationsplats, eller rörlig spaning, söker igenom ett avgränsat område efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar.

Spaningssoldat mekaniserad bataljon

Spaningssoldaten utför fast spaning, spanar mot ett område från en observationsplats, eller rörlig spaning, söker igenom ett avgränsat område efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar.