Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Försörjning och transport
  • Teman: Fordon/maskiner, Maskinteknik
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
5/5
Teknisk
2/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som flygmaskinist är din arbetsplats ett transportflygplan, där du tillsammans med den övriga besättningen löser uppgifter över hela världen. Ni utgår från Skaraborgs flygflottilj men genomför uppdrag i Afghanistan, Irak, Mali, Alaska, Grönland och Thailand. 

Du ingår som en del i det team som utgör transportflygbesättningen. Teamets uppgifter är att transportera materiel och personal, samt luftlandsättning och taktisk transport. Taktisk transport innebär bl.a. ett mycket avancerat start-och landningssätt som används för att undgå luftvärnseld.

När du inte är ute på uppdrag eller övning arbetar du hemma med till exempel reparationer och service av flygplanen.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 24 mån

Om utbildningen

För att bli flygmaskinist börjar du med att utbilda dig till specialistofficer med inriktning som flygtekniker på transportflygplanet TP 84, även känt som Hercules.

Det dyker alltid upp nya utmaningar och nya destinationer. Du blir aldrig fullärd i ditt yrke utan utvecklas hela tiden i din roll. Övning och utbildning är en del av din vardag. Varje år tränar du nödprocedurer i simulatorn för att snabbt analysera felfunktioner och vidta rätt åtgärder.

Min väg till flygmaskinist

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär