Snabbfakta om befattningen

3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som specialistofficer med inriktningen sjukvård är du ledare för en mindre enhet med sjukvårdstjänst som huvuduppgift.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att upprätta vårdutrymmen åt sköterskor och läkare samt att förebygga smittspridning och förhindra epidemier, både inom förbandet och gentemot omgivningen. Det handlar också om att ansvara för sjukvårdsmateriel.

Du kommer att stöta på problem som på kort tid kräver en lösning. För detta krävs att du är framåt och drivande som person samt att du har god framförhållning. Arbetstempot är stundtals högt och det är viktigt att du håller dig i form.

Du fungerar också som instruktör med ansvar för att utbilda soldater inom ditt kompetensområde. Du kan även vara delaktig i materielutveckling och framtagning av utbildningsanvisningar.

Det krävs att du är serviceinriktad, empatisk och omhändertagande, då du kommer möta människor som är sjuka eller skadade. En stor del av arbetet genomförs i grupp under olika förhållanden vilket bidrar till en väl utvecklad kamratskap.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Utbildningen till specialistofficer inom sjukvård genomförs under tre terminer på Försvarsmaktens logistik- och motorskola (LogS).

Under utbildningen kommer du få de kunskaper och färdigheter som krävs för att hantera den materiel som används inom sjukvård. Du får också kunskap i att lindra olika sjukdomar och skador i ett första skede innan högre sjukvård tar över. Det är främst rollen som övningsledare, eller biträdande övningsledare, för en pluton som du fokuserar på i din utbildning till specialistofficer.

Min väg till specialistofficer sjukvård

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär