Du drar av på gasen tills vagnen nästan står stilla. Medan vagnchefen fördjupar sig i kartor och underrättelser spanar du ut över terrängen. Att hitta den bästa platsen att stå i ett givet område är en konst, och du behärskar den fullt ut. Du känner fordonet som din egen kropp och med varsamma rörelser tar du er genom ett sankt område och fram till en minimal lucka mellan träden. Du signalerar till vagnchefen att ni är redo för plutonchefens eldorder.

Som stridsfordonsförare kör du antingen stridsfordon 90 eller pansarterrängbil 360.

Stridsfordon 90 används främst för att understödja stridsvagnarnas framryckning. Under en insats kör du vagnen, med vagnchef och skytt, i ett stridsvagnskompani som har en specifik uppgift att lösa.

Pansarterrängbil 360 är ett åttahjuligt stridsfordon med huvuduppgift att transportera skyttesoldater samt understödja dem vid strid.

I denna tjänst kan ditt fordon utan och innan och är också den som ser till att vagnen är körduglig. Som förare ansvarar du dels för att framföra vagnen på ett säkert sätt, dels för att vagnen kommer till en plats i terrängen som är lämplig för gruppens uppgift.

Du leds normalt av vagnchefen och är bra på att samarbeta – ett måste för att ni ska förstå varandra i pressade situationer – men du ska också kunna jobba självständigt.

Som stridsfordonsförare har du känsla för motorer, teknisk förståelse och god uppfattningsförmåga. Eftersom arbetet ofta utförs under stor tidspress är det viktigt att du kan hålla dig lugn och sansad även i extrema situationer. Du ska också vara stark då jobbet innehåller en hel del tungt kroppsarbete.

För att öka förståelsen och förbättra samarbetet mellan pansarskyttekompaniets olika plutoner utbildas också de anställda på andra fordons- och vapensystem.

Stridsfordonsföraren är specialist på, vårdar och kör ett stridsfordon som har en understödjande uppgift under insatser.

Liknande befattningar

Stridsvagnsförare

Som stridsvagnsförare är du specialist på, vårdar och kör en stridsvagn 122 som bekämpar andra stridsvagnar under insatser.