–Fientligt pansar klockan två! Du drar av på gasen när ni upptäcker fienden. Vagnchefen ger eldorder till skytten. Mellan kanonstötarna spanar du ut över terrängen och letar efter alternativa eldställningar. Du varnar vagnchefen för trupp som du skymtar i skogsridån hundra meter fram. Han meddelar att han har uppfattat dig och ger order om ny eldställning. Du låter vagnen vika av österut för att få vagnens skyddande frontpansar mot fienden.

Stridsvagn 122 används främst i strid för att bekämpa andra stridsvagnar. Ditt jobb under insats är att köra vagnen med vagnchef, skytt och laddare. Ni ingår i ett stridsvagnskompani med en specifik uppgift att lösa.

Du ska kunna köra vagnen säkert och på ett stridstekniskt riktigt sätt. I jobbet ingår också att leda vården av vagnen.

Mycket av arbetet sker under stor tidspress, därför är det viktigt att du kan hålla dig lugn och sansad under sådana förutsättningar. Du leds i arbetet av vagnchefen och är bra på att samarbeta – ett måste för att ni skall förstå varandra i pressade situationer – men du ska också kunna jobba självständigt. Du bör vara fysiskt stark då jobbet innehåller en hel del tungt kroppsarbete.

För att öka förståelsen och förbättra samarbetet mellan pansarskyttekompaniets olika plutoner utbildas också de anställda på andra fordons- och vapensystem.

Som stridsvagnsförare är du specialist på, vårdar och kör en stridsvagn 122 som bekämpar andra stridsvagnar under insatser.

Liknande befattningar

Stridsfordonsförare

Stridsfordonsföraren är specialist på, vårdar och kör ett stridsfordon som har en understödjande uppgift under insatser.

Stridsvagn 122

Stridsvagn 122, den svenska versionen av tyska Leopard 2, valdes av Discovery Channel till den bästa tunga stridsvagnen genom tiderna.