Som systemtekniker i marinen arbetar du med ta hand om och sköta tekniskt avancerade system det kan exempelvis vara radar, IT, och radio ombord på något Försvarsmaktens fartyg.

På fartyget är det du som är experten inom området systemteknik och du har ett stort tekniskt intresse och kunskap. Tillsammans med vapenteknikern och skeppsteknikern ansvarar ni för att fartygets olika system alltid fungerar. Utan teknikerna skulle fatyget inte fungera. En stor del av ditt jobb som systemtekniker går ut på att hitta och laga fel. Du måste kunna läsa och förstå tekniska beskrivningar och manualer liksom fixa fram reservdelar.

I jobbet kommer du även att utbilda andra sjömän och officerare i både teknik och sjömanskunskap. Som en i besättningen har du även andra uppgifter. Bland annat hjälper du till när fartyget lägger till och lämnar kajen.

Du deltar också i skyddstjänsten som kan innebära brandsläckning, tätning, länsning eller att ta hand om skadade. 

Arbetsmiljön till sjöss är speciell. Det är trångt och kan vara gungigt vilket är både fysiskt och psykiskt krävande. Du har en roll som innebär att du måste agera snabbt i en miljö där saker och ting förändras snabbt. Det gör att du måste kunna jobba lugnt och metodiskt under stressade situationer.

För att utvecklas inom jobbet kan du läsa vidare om de system du ska jobba med.

Utbildning

Utbildningen för specialistofficerare med inriktningen systemtekniker sjö genomförs vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad samt vid Sjöstridsskolan i Karlskrona.

Specialistofficer och systemtekniker i marinen har ett brett tekniskt jobb och sköter drift och underhåll av exempelvis lednings-, radar-, eldlednings-, el- och undervattenssystem på flottans fartyg.

Behörighetskrav

 • Svenskt medborgarskap
 • Anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman under minst sex månader eller genomfört någon av följande utbildningar:
  • grundutbildning i minst sex månader enligt 
lagen (1994:1809),
  • grundläggande militär utbildning i minst sex månader enligt förordningen (2009:4),
  • grundläggande och kompletterande militär utbildning i minst sex månader enligt förordningen (2010:590), eller
  • militär grundutbildning i minst sex månader enligt
 förordningen (2015:613).
 • Gymnasieexamen
  • Matematik 3 (C)
  • Svenska 2 (B)
  • Fysik 1 (A) eller ellära 1 (A)
 • Genomfört antagningsprövning med godkänt resultat
 • Genomfört gruppbefälsutbildning
 • B-körkort
 • Simkunnighet 200 m

Liknande befattningar

Systemtekniker specialistofficer ubåt

En systemtekniker på en ubåt kan vara sjöman eller specialistofficer med uppgift att se till att sonar-, radar-, eldlednings- och radiokommunikationssystemen fungerar genom att åtgärda fel, göra kontroller och utföra underhåll.

Vapentekniker specialistofficer

Som specialistofficer och vapentekniker i marinen ansvarar du för underhållet och översynen av exempelvis artilleripjäs, robotsystem, torpedsystem, eldhandvapen, sjunkbomber eller minor på korvett, minjakt, ubåt eller ett större patrullfartyg.