Ditt fartyg deltar i en marin insats som lyder under FN mandat. Du väcks av ett anrop som kallar dig till stridsledningscentralen. Spaningsradarn har slutat sända data. I det trånga utrymmet är aktiviteten febril. Kikare delas ut till besättningen. Du utgår ifrån att felet är maskinellt och ber om trettio minuter. Med en ficklampa klättrar du upp till den högt placerade radarsensorn. Redan på vägen upp i masten ser du de lösa sladdarna. En matros får lysa upp manualen medan du återställer alla kopplingar.

Som systemtekniker i marinen arbetar du med drift och underhåll av avancerade och komplexa system, exempelvis lednings- och radarsystem, eldlednings och undervattenssystem, på något av flottans fartyg, ubåt, minröjningsfartyg, ytstridsfartyg eller stödfartyg.

Du arbetar nära tillsammans med vapenteknikern och skeppsteknikern. Tillsammans ansvarar ni för att fartygets olika system alltid fungerar. Teknikerna är nödvändiga för fartygets funktion, vid nationella såväl som vid internationella insatser. En stor del av ditt jobb som systemtekniker går ut på att genom felsökning hitta och laga fel på fartygets system.

På fartyget är det du som är specialisten inom systemteknik. Du är en bred tekniker och kommer att arbeta med allt från elkraft till IT-system.

I ditt yrke kommer du även att utbilda andra, sjömän såväl som officerare, både inom dina system och i sjömanskunskap. Som en i besättningen ombord har du även andra sysslor som losskastning, förtöjning och fartygsunderhåll.

Du har också så kallad skyddstjänst som kan innebära brandsläckning, tätning, länsning eller att ta hand om skadade. Materielansvaret du har för dina system omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll.

Arbetsmiljön till sjöss är speciell. Det är trångt och kan vara gungigt vilket är både fysiskt och psykiskt krävande. Du har en roll som innebär att du måste agera snabbt i en miljö där saker och ting förändras fort och insatserna är höga. Detta gör att du måste vara stresstålig.

Du måste vara mycket tekniskt intresserad och kunnig, teoretiskt såväl som praktiskt. Du måste kunna läsa och förstå systembeskrivningar och manualer liksom fixa fram reservdelar.

För att utveckla dig inom jobbet kan du läsa kompetenshöjande kurser i de system du ska jobba mot, men också byta inriktning och till exempel jobba mot ett annat fartygssystem.

Utbildningen för specialistofficerare med inriktningen systemtekniker sjö genomförs vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad samt vid Sjöstridsskolan i Karlskrona.

Specialistofficer och systemtekniker i marinen har ett brett tekniskt jobb och sköter drift och underhåll av exempelvis lednings-, radar-, eldlednings-, el- och undervattenssystem på flottans fartyg.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Matematik 3 (C)
  • Svenska 2 (B)
  • Fysik 1 (A) eller ellära 1 (A)
  • Simkunnighet 200 m

Liknande befattningar

Systemtekniker specialistofficer ubåt

En systemtekniker på en ubåt kan vara sjöman eller specialistofficer med uppgift att se till att sonar-, radar-, eldlednings- och radiokommunikationssystemen fungerar genom att åtgärda fel, göra kontroller och utföra underhåll.

Vapentekniker specialistofficer

Som specialistofficer och vapentekniker i marinen ansvarar du för underhållet och översynen av exempelvis artilleripjäs, robotsystem, torpedsystem, eldhandvapen, sjunkbomber eller minor på korvett, minjakt, ubåt eller ett större patrullfartyg.

Inre strid ombord på fartyg

Det är inte bara yttre hot att ta hänsyn till. Den inre striden är lika viktig för fartyget. Den innefattar bland annat brandbekämpning, sjukvård och reparation.