Villkor under GRUNDUTBILDNING

Grundutbildningen är kostnadsfri och inkluderar flera ekonomiska förmåner, som även är skattefria.

Foto: Michaela Linge

Förmåner

För dig som påbörjat din militära grundutbildning innan 1 januari 2018 gäller följande förmåner under hela utbildningstiden

 • 10% av prisbasbeloppet i ersättning varje månad vilket blir 4 480 kronor enligt 2017 års beräkning.  
 • Fri mat och boende.
 • Fri sjukvård och akut tandvård.
 • Fria hemresor (ungefär varannan vecka).
 • Fri in- och utryckningsresa.
 • Tillgång till de kläder och den utrustning du behöver.
 • Utbildningspremie vid avslutad och godkänd grundutbildning.
  Läs mer om utbildningspremier 
 • Betalt högskoleprov samt ledighet i samband med genomförandet, 1-2 gånger. Förutsatt att högskoleprovet sammanfaller med din grundutbildning.

För dig som påbörjar din grundutbildning efter 1 januari 2018 gäller följande förmåner 

I och med övergången till totalförsvarsplikt så görs mindre ändringar i villkoren för grundutbildningen.

 • Det som idag är månadsersättning blir dagersättning, 146 kr/dag. Det motsvarar cirka 4380 kr/mån. 
 • Det som idag är dagersättning kommer att heta förplägnadsersättning och kommer att vara 75 kr/dag.
 • Utbildningspremien är lika mycket som den totala dagersättningen du fått under utbildningen, till exempel om du fått 4380 kr * 9 mån så blir utbildningspremien 39 420 kr. 
 • Fria resor till och från hemmet vid in- och utryckning och ledighet.

Anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll

Du som har blivit antagen till militär grundutbildning har rätt att få anstånd till antagna studier och studieuppehåll för påbörjade studier.

Försäkring

Alla som är aktiva i Försvarsmakten omfattas av Försvarsmaktens försäkringsskydd. Du har ett särskilt ekonomiskt skydd under utbildningstiden om du råkar ut för olycksfall.

Familjebidrag

Du kan söka bidrag hos Försäkringskassan för att exempelvis få hjälp med bostadsbidrag och familjepenning. Bidraget kallas familjebidrag och är behovsprövat. Familjebidraget innefattar bostadsbidrag, familjepenning, näringsbidrag och begravningsbidrag.
Du hittar blanketter för bidragsansökan hos Försäkringskassan.

Vanliga frågor om villkor under grundutbildningen