Göteborgs skärgårds bataljon

Göteborgs skärgårds bataljon kallas även 43.hemvärnsbataljon. Bataljonen verkar i Göteborgs hamn, farled och skärgård men kan också lösa uppgifter på andra platser längs kusten. Med stridsbåtar och terränggående fordon kan bataljonen arbeta i gränslandet mellan land och hav. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Befattningar