Göteborgs skärgårds bataljon

Göteborgs skärgårds bataljon, kallas även 43.hemvärnsbataljon, är främst inriktad mot att verka i Göteborgs hamn, farled och skärgård men ska också kunna lösa uppgifter på andra platser längs kusten. Med snabbgående stridsbåtar och terränggående fordon kan vi verka i gränslandet mellan land och hav. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Befattningar