Roslagsbataljonen

Roslagsbataljonen (28:e hemvärnsbataljon) är hemmahörande i Norrtälje. Bataljonens personal rekryteras främst från Norrtälje-, Österåkers-, Vaxholms- eller Värmdö kommun. Bataljonen tillhör Stockholms amfibieregemente. Bataljonen är traditionsbärare för Roslagens marinbrigad, RMB.

Befattningar