Möjliga vägar till en utlandstjänst

Det finns flera olika möjligheter för dig som vill tjänstgöra utomlands. Vi söker både personer med civil bakgrund och med militär bakgrund. Här...

Anställningskrav

För att få en befattning i Försvarsmaktens internationella insatser behöver du uppfylla några grundkrav. Dessa gäller både för civil tjänst och...

Insatsutbildningen

Om du blivit antagen till en befattning i en internationell insats behöver du gå en insatsutbildning innan du skickas ut till det aktuella området.

GSU-Int

Grundläggande soldatutbildning för internationell tjänstgöring är till för dig som är uttagen till militär insats men saknar militär grundutbildning,...

Hemma igen efter utlandstjänst

Försvarsmakten har ett aktivt uppföljningsansvar som sträcker sig fem år efter det att du kommer hem från en internationell militär insats. Som...