Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Fältarbete
  • Teman: Fordon/maskiner, Sjukvård, Säkerhet
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

I alla konfliktområden förekommer hot från kvarbliven ammunition. Det kan vara minfält, ammunition som inte fungerat eller gamla ammunitionsförråd.

Som ammunitionsröjningssoldat ingår du i en grupp som är specialiserad på att oskadliggöra ammunition, bland annat för att skydda andra soldater eller civila från att skadas.

Som ammunitionsröjningssoldat placeras du i en enhet som huvudsakligen löser uppgifter inom något av områdena minröjning, röjning av konventionell ammunition, CMD eller röjning av improviserade sprängladdningar, IEDD.

Din främsta uppgift som ammunitionsröjningssoldat är att stötta gruppchefen i att hitta och identifiera farliga objekt såsom minor, granater eller flygbomber. Du hjälper gruppchefen att bedöma vilken metod som ska användas för att förstöra dem.

För att lösa dina uppgifter använder du bland annat minsökare och sprängmedel. 

Ammunitionsröjningsenheter är ständigt efterfrågade vid Försvarsmaktens insatser både i Sverige och utomlands. Du kan också stötta polisen med ammunitionsröjning eller på militära övningsområden.

Ammunitionsröjning kan vara fysiskt påfrestande men framför allt kräver arbetet en stark psykisk uthållighet för att klara av att under längre tid arbeta i en miljö med högt hot från oexploderad ammunition.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs både god teoretisk förmåga och praktisk fallenhet. Ammunitionsröjning är ett hantverk som kräver många års erfarenhet för att bli duktig.

I din befattning finns möjlighet att specialisera dig som fordonsförare, stridssjukvårdare eller på något av gruppens olika vapen.

Vanliga frågor om Ammunitionsröjningssoldat

Är grundutbildningen lika för alla befattningar?

Carl

Min väg till ammunitionsröjningssoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär