Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Fältarbete
  • Teman: Fordon/maskiner, Maskinteknik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som motorredskapsförare kretsar dina arbetsuppgifter kring maskinarbeten.

Du förbereder mineringar genom att borra hål i vägar och terräng där man sedan kan placera minor, du tar fram material för att maskera mineringen och arbetar för att förhindra att mineringen röjs. Du bygger också broar och vägar samt utför röjningsarbeten.

Till vardags utför du förutom maskintjänst även soldatuppgifter samt övar dig på strid.

Du utför skarpa arbeten som snöröjning och vägunderhåll och bygger vägar på förbandets övningsfält.

Du och din grupp ingår i en maskinpluton, som är en del av ingenjörkompaniet.

Maskinplutonen kan vara underställd ett skyttekompani, till exempel för att skapa en väg som resten av förbandet sedan ska följa efter.

Plutonen har också till uppgift att understödja ingenjörplutonerna med stöd av tyngre maskiner och transport av till exempel brodelar.

Utöver stridsutrustningen ingår din maskin i den materiel som du ska vårda och hålla i bra skick.

När du övar på att bygga vägar och broar vistas du oftast ute i skogen och arbetar under fältförhållanden. Som motorredskapsförare är du till stor del självgående.

Du utför mycket enskilt arbete och har egna ansvarsområden. Du måste därför kunna ta egna initiativ och söka egna lösningar.

Jobbet är omväxlande, erbjuder många utvecklingsmöjligheter och stora civila meritvärden.

“I min pluton har vi en rad olika arbetsmaskiner, och tillsammans ska vi kunna lösa allt ifrån strid, till att bygga vägar åt framryckande förband, eller bygga brolägen åt ett av våra brosystem.”

Oscar, motorredskapsförare

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10-15 mån
  • Utbildningsplatser: , , ,

“Motorredskapsförare är en tjänst som ger stora civila meritvärden. Jag har på arbetstid fått C-körkort, motorsågsutbildning samt sprängkort för att spräcka berg.”

Oscar, motorredskapsförare
Kommande utbildningsstarter

05 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

12 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Under befattningsutbildningen får du en grundutbildning i att köra lastbil med tungt släp.

Därefter fortsätter du inom en specifik inriktning – ett motorredskap. Det kan exempelvis vara grävmaskin, hjullastare, bandschaktare eller fältarbetsfordon 16T.

Du utbildas också i grunderna för markberedning, det vill säga marklära, vägbyggnadsteknik, vägkroppens uppbyggnad, markförstärkningar, konstbyggnader samt utsättning- och avvägningsteknik.

Du får också lära dig att använda ditt förbands gemensamma materiel, som tält, elverk eller bergborrmaskin.

En viktig del av utbildningen är att samträna med din grupp och din pluton. Där övar ni på att med era motorredskap förändra terrängen till fördel för egna förband. Ni tränas också i strid för att kunna skydda er själva och era redskap.

Vanliga frågor om Motorredskapsförare

Är grundutbildningen lika för alla befattningar?

Carl

Min väg till motorredskapsförare

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär